7.9.2012

SuPerin Lähihoitaja 2012 -tapahtuma 7.9.2012: Lähihoitajatutkinto antaa hyvät eväät hoitotyöhön

STTK:lainen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on huolissaan siitä, että työnantajat palkkaavat lähihoitajien tilalle yhä enemmän lyhytkoulutuksen saaneita hoiva-avustajia. Eri ministeriöt ovat ehdottaneet hoiva-avustajia avustaviin tehtäviin, mutta liitto epäilee heitä siirrettävän pikku hiljaa vaativampaan hoitotyöhön. Tällöin suureksi ongelmaksi muodostuu hoidettavien turvallisuus.  

Lähihoitajakoulutus täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Koulutusta on kehitetty koko ajan eteenpäin yhdessä työelämän kanssa. Lähihoitajakoulutus on laaja-alainen, ja se antaa valmiudet työskennellä sekä sosiaali- että terveydenhuollossa.

Eläkepoistuma on suuri vuoteen 2025 sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tilalle tarvitaan hyvän koulutuksen omaavia ammattilaisia. Vaikka työvoiman tarve tulee olemaan hoito- ja hoiva-alalla valtava, se ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että tilannetta pyritään korjaamaan lyhytkoulutuksen saaneilla hoiva-avustajilla. SuPer on huolissaan hoiva-avustajien palkkaamisesta lähihoitajien tilalle.

Hoiva-avustajien koulutus koostuu kahdesta pakollisesta lähihoitajan tutkintoon kuuluvasta osasta, jotka ovat kasvun tukeminen ja ohjaus sekä kuntoutuksen tukeminen.  Työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat ehdottaneet hoiva-avustajia avustaviin tehtäviin, kuten vanhusten ulkoiluttamiseen. SuPer epäilee, että hoiva-avustajia ei kuitenkaan palkata pelkästään avustaviin tehtäviin, vaan todennäköisesti heille annetaan vähitellen vaativampia tehtäviä, kuten lääkehoitoa ja sairaanhoidollisia tehtäviä, joihin heillä ei ole koulutusta eikä osaamista. Miten hoidettavien turvallisuus saadaan taattua, mikäli hoitohenkilökunta ei ole tarpeeksi koulutettua? Muualla Euroopassa, kuten Hollannissa, tällaisista lyhytkoulutuksista on luovuttu, koska koulutuksen saaneiden ammattitaito ei ole riittänyt työelämän tarpeisiin.

SuPer järjestää jo 13. kerran Lähihoitaja-tapahtuman, joka on suunnattu SuPerin jäsenille, alan opiskelijoille ja opettajille. SuPer haluaa päivän myötä muistuttaa, että kaikenikäisiä tulee hoitaa pätevä ja koulutettu hoitohenkilökunta. Tänäkin vuonna Helsingin messukeskukseen kerääntyy lähes 1000 osallistujaa muun muassa kuulemaan opintoja tukevia ammatillisia luentoja.  

SuPeriin kuuluu yli 81 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, puh. 050 527 5085