12.1.2017

SuPerin lausunto: SuPer vastustaa esitettyjä alkoholilain uudistuksia

SuPer on jättänyt lausuntonsa hallituksen esitykseen alkoholilain kokonaisuudistuksesta. SuPer vastustaa esityksessä mainittuja alkoholilain uudistuksia, jotka tutkimusten mukaan tulevat lisäämään kulutusta ja haittoja. Nykyinen alkoholipolitiikka on SuPerin mukaan perusteltua.

Esitetyn lain kokonaisuudistuksen kantavaksi periaatteeksi on asetettu alkoholihaittojen vähentäminen. Kuitenkin esitys ottaa hyvin vähän kantaa siihen, miten tämä tapahtuu. Esitetyt muutokset ajavat ainoastaan alkoholin myyntiin ja anniskeluun liittyvän elinkeinoelämän tavoitteita ja etuja, jolloin perheet, yksilöt, yhteiskunta ja työnantajayritykset kantavat inhimillisen ja taloudellisen vastuun haittojen lisääntymisen aiheuttamista välillisistä ja välittömistä kustannuksista.

Vaikka esityksen mukaan verotulot suurenevat yhtä paljon kuin haitoista arvioidaan tulevan lisäkustannuksia, niin todelliset ja pitkäaikaiset kustannukset yhteiskunnalle ja kansanterveydelle jäävät esityksessä riittävällä tarkkuudella erittelemättä. Muun muassa alkoholinkäytön lisääntymisen aiheuttamaa mahdollisesti ylisukupolvista syrjäytymiskehitystä ja sen aiheuttamia kustannuksia ei esityksessä ole lainkaan arvioitu.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä