10.2.2015

SuPerin opintopäivät 10.–11.2. Tampereella: Kaikkien lähi- ja perushoitajien ammatillinen osaaminen on tunnustettava ja otettava käyttöön

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan viimeistään nyt työnantajien on tunnustettava ja otettava käyttöön kaikkien lähihoitajien sekä samantasoisen tutkinnon omaavien ammatillinen osaaminen. - Työpaikoilla ei ole varaa pitää hukkaputkessa ammatillisia osaajia, Paavola sanoo. - Liian usein organisaatio kuitenkin kieltää ammatillisen osaamisen käytön. Osaamisen ylläpitäminen ja jatkuva käyttö parantavat myös potilasturvallisuutta.

Ammatillinen hukkaputki on sitä, kun työntekijällä on koulutuksensa tuomaa osaamista, mutta työnantaja omilla säännöillään ja ohjeillaan kieltää työntekijää tekemästä joitakin työtehtäviä. Lähi- ja perushoitajat ovat tutkintonsa perusteella nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat voivat toimia laajasti koko sosiaali- ja terveysalalla toisen asteen tutkintoa edellyttävissä tehtävissä. Työtehtävät painottuvat eri tavoin eri työpaikoissa.

Osaamisen jatkuva käyttö parantaa potilasturvallisuutta
Esimerkiksi sairaaloissa rajoitetaan edelleen lääkkeenjakoon osallistumista. Näin perustellaan jopa toimimuutoksia. Tämän kaltaista ammatillista syrjintää ei enää ole varaa jatkaa. Lähihoitajakoulutus on opetushallituksen hyväksymä ja siten standardisoitu, myös lääkehoidon ja hoidollisten toimenpiteiden osalta. Lääkehoito on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, johon lähihoitajat osallistuvat moniammatillisen tiimin jäsenenä. Suomessa on hoitotyössä kahdentasoisia tutkintoja ja niiden tuoma ammatillinen osaaminen on ollut erittäin hyvä malli hoidettavalle.  Kaikkien osaaminen on otettava käyttöön ja sitä on ylläpidettävä ja kehitettävä koko ajan. Tämä parantaa myös potilasturvallisuutta.
 
Hoitotyötä on tutkittu jo vuosien ajan. Näyttöön perustuvia toimintoja ovat muun muassa käsihygienia, painehaavojen synnyn ehkäisy, kaatumisen ehkäisy, hyvä ravinto ja kivunhoito. Nämä ovat nyt myös tieteellisesti todennettuja osaamisalueita. Kaikki nämä kuuluvat lähihoitajien koulutukseen ja ovat lähi- ja perushoitajien ominta työaluetta.

Lähihoitajat ovat ainoa terveydenhuollon ammattiryhmä varhaiskasvatuksessa
Myös sosiaalialalla on huomioitava, että lähihoitajat ovat suurin ammattiryhmä. Lähihoitajalla on hyvät valmiudet työskennellä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatustyötä tehdään tiimeissä, moniammatillisesti, jolloin tunnistetaan oma osaaminen ja rakennetaan yhteistä osaamista lapsen tarpeista lähtöisin. Lähihoitajakoulutuksessa on pedagogisia elementtejä tähän riittävästi, varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä työssä osoitetussa ammattitaidosta puhumattakaan. Ainoina terveydenhoidon ammattilaisina varhaiskasvatuksessa heillä on taito tarkkailla lapsen kokonaishyvinvointia. 
 
SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. SuPerin ammatillisille opintopäiville kokoontuu vuosittain suuri joukko hoitoalan osaajia. Tänä vuonna tapahtuma on Tampereella.

 
Lisätietoa:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085