11.2.2014

SuPerin opintopäivät 11.-12.2.

La Carita-säätiö palkitsi kaksi vanhustenhoidon hyvää yksikköä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin valtakunnallisilla opintopäivillä palkittiin kaksi vanhustenhoidon yksikköä: Juvan Vanhaintuki ry:n Kuharannan palvelukeskus sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän Teuvan osasto 1. La Carita -säätiö on yhteistyössä SuPerin kanssa jakanut työyhteisöille tunnustuspalkintoja hyvästä vanhustyöstä vuodesta 2002 saakka. Säätiön tarkoitus on tukea gerontologista tutkimusta ja hoitotyötä. Tavoitteena on ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen ja vanhustyön arvostuksen nostaminen Suomessa. Myös SuPer haluaa muistuttaa hyvien vanhustenhoidon yksiköiden olemassaolosta.
 
Kuharannan palvelukeskus on 51-paikkainen palvelutalo, jossa henkilökuntaa on kaikkiaan 32.

Vanhuksia kohdellaan kunnioittavasti yksilöinä itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä tukien. Käytössä on kuntouttava työtapa, jossa asiakkaan voimavarat otetaan huomioon. Vanhusten kanssa käytetään paljon selkokieltä. Henkilökunta on ammattitaitoista, motivoitunutta ja koulutettua: ” asukkaista välitetään kuin omista omaisista”. Käytössä on omahoitajajärjestelmä. Hygieniasta huolehditaan päivittäin ja haavojen syntymistä ennaltaehkäistään. Fysioterapeutti järjestää viikoittain yhteisiä jumppahetkiä, pienryhmille ohjausta ja antaa yksilöllistä fysioterapiaa. Käytössä on paljon apuvälineitä ja ulkoilumahdollisuudet ovat hyvät. Viriketoimintaa on runsaasti.
 
Henkilökunta on pitkäaikaista (30-40 vuotta), ja  työpaikkaa kehitetään koko ajan. Jokainen työntekijä pääsee halutessaan lisäkoulukseen. Kahdeksan lähihoitajaa on suorittanut vanhustyön erikoisammattitutkinnon ja muistihoitajakoulutuksen. Lähihoitajilla on omat vastuualueet, joihin he ovat saaneet koulutusta. Omaiskyselyn tulokset 2013 olivat hyvin myönteisiä: asukkaat viihtyvät Kuharannassa. Vanhusten kohtelu ja yhteistyö omaisten kanssa on hyvää. Ruokahuolto ja asukkaista huolehtiminen sai kiitettävää palautetta.
 
Teuvan osasto 1 on 33-paikkainen osasto, missä hoidetaan osittain akuuttihoidossa olevia ja osittain pitkäaikaisessa hoidossa olevia, jatkohoitopaikkaa odottavia potilaita. Henkilökuntaan kuuluvat osastonhoitaja, 23 koulutettua hoitajaa ja 5 laitoshuoltajaa. Lähihoitajat ovat erikoistuneet esimerkiksi muistihoitajiksi, jalkojenhoitoon ja haavahoitoihin. Yksi perushoitaja toimii kotiutushoitajana, joka huolehtii potilaiden kotiuttamiseen liittyvistä asioista.
 
Osaston tärkeä tehtävä normaalin hoitotyön lisäksi on potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä aktiivinen viriketoiminta.  Kuntoutustoiminnan kehittämisen myötä potilaiden päiviin on tullut lisää aktiviteetteja. ”Virikkeellä vauhtia päivään” hankkeen myötä osastolla on potilaille kaksi kertaa viikossa virikehetkiä.  Osastolla toimii kuntohoitajan ja fysioterapeutin lisäksi lähi- tai perushoitaja kuntoutusvastaavana kolme viikkoa kerrallaan. Yhteishenki osastolla on hyvä.
 
Osaston uudet tilat on otettu käyttöön kesällä 2012. Remontin aikana osasto oli hajasijoitettuna eri paikkakunnille puolentoista vuoden ajan. Uusi, laajennettu ruokasali mahdollistaa potilaiden ruokailun siellä ja tukee osaltaan kuntoutusta ja virkistystä. Osasto sai oman kuntosalin, missä potilaiden lihaskuntoa ja kuntoutumista voidaan tukea. Lasitettu ulkoparveke tuo lisää mahdollisuuksia potilaiden virkistykseen.
 
Osastolla on takana monia muutoksia ja työn kehittämistä. Työntekijät kokevat onnistuneensa hyvin muutoksissa ja ovat pystyneet parantamaan potilaiden saamaa hoitoa ja vaikuttamaan heidän hyvinvointiinsa omalla työllään ja työpaikan ilmapiirillä sekä tilojen viihtyisyydellä ja toimivuudella.
 
SuPeriin kuuluu yli 85 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. SuPerin ammatillisille opintopäiville kokoontuu vuosittain suuri joukko hoitoalan osaajia. Tänä vuonna tapahtuma on Helsingissä.


Lisätietoa:
SuPerin kehittämisyksikön johtaja Jussi Salo, gsm 050 411 0169
SuPerin asiantuntija Soili Nevala, gsm 050 385 4130