12.2.2013

SuPerin opintopäivät 12. - 13.2.2013: La Carita -säätiö palkitsi kaksi vanhustenhoidon työyhteisöä

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin valtakunnallisilla opintopäivillä palkittiin kaksi vanhustenhoidon yksikköä: Koivurannan palvelukeskus Pieksämäellä ja Mäntykoti Nivalassa.  La Carita -säätiö on yhteistyössä SuPerin kanssa jakanut työyhteisöille tunnustuspalkintoja hyvästä vanhustyöstä vuodesta 2002 saakka. Säätiön tarkoitus on tukea gerontologista tutkimusta ja suorittajatason tekemää työtä. Tavoitteena on ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen ja vanhustyön arvostuksen nostaminen Suomessa.

Koivurannan palvelukeskus, Pieksämäki
Koivurannan palvelukeskus on onnistuneesti toteuttanut muutoksen, jossa laitoshoitoa tarjoavasta yksiköstä on siirrytty tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja intervallipaikkaosastoksi. Henkilökuntaan kuuluu lähi- ja perushoitajia sekä fysioterapeutti ja virikeohjaaja/muistihoitaja. Palvelukeskuksen asukkaat ovat monisairaita ja heikkokuntoisia.

Toimintaperiaatteena on välittäminen ja suvaitsevaisuus. Henkilökunta toteuttaa asukkaiden hyvää hoitoa ja aktiivista arkea, jossa tavoitteena on, että jokainen asukas voi kokea päivässä hyvää oloa tuottavan asian joko näkemällä, kuulemalla tai koskettamalla. Asukkaiden ulkoilutuksesta huolehditaan ja viihtyvyyttä on lisätty sisustuksella. Viriketoiminta on aktiivista.

Henkilökunta on selviytynyt haasteellisesta muutoksesta hyvin. Toimintaa on kehitetty kodinomaisemmaksi asukkaiden parhaaksi. Henkilökunta on motivoitunutta ja suhtautuu myönteisesti työtapojen kehittämiseen ja uuden oppimiseen. Työnantaja on tukenut kouluttautumista: hoitajista kaksi on saanut koulutusta Kaste-hankkeessa muutosvalmennukseen. Tähän liittyvillä opintomatkoillaan he ovat keränneet ideoita työyhteisön toimintaan. Yhteistyötä opiskelijoiden kanssa tehdään tapahtumien, mm. läheistenpäivien ja -iltojen, järjestelyissä.

”Jokainen on omalla persoonallaan ainutkertainen ja tärkeä niin asukkaana kuin työntekijänäkin.”

Mäntykoti, Nivala
Mäntykoti on 16 asukkaan tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa asukkaat ovat pääasiassa muistisairaita vanhuksia. Hoito pohjautuu TunteVa-toimintamalliin, jossa muistisairas ihminen kohdataan arvostavasti hänen tunteitaan ja tarpeitaan kuunnellen. Hoidossa korostetaan yksilöllisyyttä ja sitä, että vanhuksille jää kohtaamisista miellyttävä muistijälki.

Mäntykodissa tavoitteena on vanhusten jäljellä olevien voimavarojen ja toimintakyvyn tukeminen. Hoitotyössä hoitajan persoona on tärkeä työväline ja hoitajien erityistaitoja on hyödynnetty. Järjestetty viriketoiminta on monipuolista.

Käytössä on toimivaksi havaittu omahoitajajärjestelmä: omahoitaja tuntee asukkaan ja pitää yhteyttä tämän omaisiin. Omaiset ovat mukana hoitosuunnitelman laatimisessa ja heitä kannustetaan osallistumaan myös hoidon toteutukseen. Käytössä on myös RAI-järjestelmä, joka tukee vanhuksen hoidon tarpeen, laadun ja kustannusten seurantaa.

” Haluamme rakentaa asukkaillemme mielekkään arjen, jossa päivät rytmittyvät ja yöuni paranee.”

SuPer on laatinut vanhuspalvelujen kehittämiseksi teesit, joiden tarkoitus on nostaa esiin vanhuksen oikeuksia mm. hyvään hoivaan, hoitoon ja kuntoutukseen, jalkeilla oloon, hyvään saattohoitoon ja arvokkaaseen kuolemaan.

SuPeriin kuuluu yli 83 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. SuPerin ammatillisille opintopäiville kokoontuu vuosittain noin
1000 hoitoalan osaajaa.

Lisätietoa:
SuPerin kehittämisyksikön johtaja Jussi Salo, gsm 050 411 0169
SuPerin suunnittelija Soili Nevala, gsm 050 385 4130