14.2.2017

SuPerin opintopäivät 14.–15.2.2017: La Carita -säätiö palkitsi Kuusamon Katrinkodin ja Helsingin Vuosaaren kotihoidon innovatiivisesta vanhustenhoidosta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin valtakunnallisilla opintopäivillä Tampereella palkittiin Kuusamon kaupungin Katrinkoti sekä Helsingin kaupungin Vuosaari 1. alueen kotihoito laadukkaasta ja innovatiivisesta vanhustenhoidosta. La Carita -säätiö on yhteistyössä SuPerin kanssa jakanut työyhteisöille tunnustuspalkintoja hyvästä vanhustyöstä vuodesta 2006 saakka.

La Carita -säätiön tarkoituksena on tukea gerontologista tutkimusta ja hoitotyötä, ja tavoitteena on ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen ja vanhustyön arvostuksen nostaminen Suomessa. Myös SuPer haluaa muistuttaa hyvien vanhustenhoidon yksiköiden olemassaolosta. Yhtenä palkintokriteerinä oli uudenlaisen toiminnan luominen rikastuttamaan arkea. Palkituissa organisaatioissa vanhustenhoitoa on kehitetty muuttamalla toimintatapoja, uudistamalla ajattelua ja panostamalla vanhusten hyvään hoitoon sekä henkilökunnan jaksamiseen.

Kuusamon kaupunki, Katrinkoti
Katrinkoti on vuorohoitoa, kuntoutusta ja/tai tilapäistä asumista tarjoava vanhustenhoidon yksikkö, jossa asiakaspaikkoja on 21. Katrinkodissa pitkäjänteistä kehittämistyötä on tehty vanhustyön muutosmyönteisyyden kannustamana. Tavoitteena on, että asiakas saa elää niin kuin kotonaan, on oman elämänsä asiantuntija sekä hänellä on mahdollisuus vaikuttaa hoitokodin arkeen.

Toiminnan keskeinen periaate on kuntoutumisen edistäminen: asiakkaita kannustetaan käyttämään omia voimavarojaan ja osallistumaan oman arkensa suunnitteluun. Viikoittaisissa kuntoutuspalavereissa asiakkaiden tavoitteet ja kuntoutustarpeet käydään moniammatillisesti läpi. Kinestetiikan käyttöönotto on vähentänyt työntekijöiden fyysistä kuormitusta ja lisännyt työmotivaatiota, yhteishenkeä ja luovuutta. Samalla asiakkaiden haastava käyttäytyminen on vähentynyt. Vuonna 2016 Katrinkoti sertifioitiin kinestetiikan laatuyksiköksi.

Työntekijät voivat vaikuttaa työvuorosuunnitteluun osittaisella autonomisella työvuorosuunnittelulla. Työhyvinvointia lisää myös mahdollisuus tehdä tarvittaessa osa-aikatyötä. Työyhteisössä vallitsee positiivinen henki ja mahdollisuuksien korostaminen uhkien sijaan. Katrinkoti on myös haluttu työharjoittelupaikka. 

Helsingin kaupunki, Vuosaari 1 kotihoito
Vuosaari 1. alueen kotihoidossa kehitettiin ensimmäisenä alueena työvuorosuunnittelun rinnalla kotihoidon asiakastyötä ns. Voima-hankkeessa. Uudenlaista työaikaa kokeili 21 työntekijästä 19 hoitajaa ja yksi oppisopimusopiskelija, jotka osallistuivat asiakastyön uudelleen suunnitteluun. Tavoitteena oli mahdollistaa asiakkaiden arjen rikastuttaminen. Tähän tähdättiin parantamalla asiakaskäyntien suunnittelua niin, että aikakriittiset käynnit toteutettiin aamun varhaisina ja illan myöhäisimpinä tunteina. Näin iltapäivien käynteihin saatiin lisää aikaa ja sisältöä.

Henkilöstön työ- ja vapaapäivät vaihtelevat, mutta työpäivän pituus on 9 tuntia. Voima-hanke on mahdollistanut henkilökohtaisen kiertävän listan. Henkilöstöresurssien tasaisempi jakautuminen koko viikolle on mahdollistanut asiakaslähtöisemmän suunnittelun. Aamun käynneistä tehtäviä siirrettiin iltapäivään. Iltapäiviin pystyttiin lisäämään liikuntasopimuksia mm. ohjattua liikeharjoittelua ja tuolijumppaa. Asiakkaan kanssa on myös ollut mahdollista käydä kävelyllä, kauppa-asioilla sekä keskustella rauhassa kahvikupin ääressä. Sama hoitaja pystyy käymään asiakkaan luona sekä
aamulla että päivällä, mikä lisää asiakkaan turvallisuuden tunnetta.

Työntekijän palautuminen helpottui niin työpäivän aikana kuin myös päivien välissä. Myös eettinen kuorma väheni. Hankkeen aikana työntekijät ehtivät pitää lounastauon, mikä lisäsi jaksamista ja palautumista. Vapaa-ajan suunnittelu puolestaan helpottui, kun työvuorot olivat tiedossa pidemmälle jaksolle.


SuPerissa on lähes 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla. SuPerin ammatillisille opintopäiville kokoontuu vuosittain suuri joukko hoitoalan osaajia.

Lisätietoja:
SuPerin asiantuntija Soili Nevala, gsm 050 385 4130