16.2.2016

SuPerin opintopäivät 16.–17.2.2016: Opiskelijoiden soveltuvuus hoitoalalle on varmistettava

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pitää tärkeänä, että myös jatkossa lähihoitajaopiskelijoiden soveltuvuus alalle varmistetaan. Osa lähihoitajakoulutuksen järjestäjistä on luopunut soveltuvuuskokeista. SuPer on esittänyt, että pääsy- ja soveltuvuuskokeet tulee säätää pakollisiksi. Myös työssäoppimisjaksoilla on tärkeää varmistaa opiskelijoiden soveltuvuus. Opiskeluoikeuteen puuttumista koskevat säädökset on tunnettava työelämässä. SuPer on koonnut selkeän oppaan soveltuvuutta koskevista säädöksistä työpaikkojen käyttöön.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opintoihin kuuluva työssäoppiminen tapahtuu haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kanssa. On tärkeää turvata asiakkaiden oikeudet hyvään hoitoon ja kasvatukseen sekä taata heidän turvallisuutensa kaikissa tilanteissa. Lisäksi on syytä turvata opiskelijoiden työrauha ja turvallisuus sekä estää vakavat rikokset. SORA-tutkinnot johtavat ammatteihin, joissa työntekijät ovat vastuussa toisten ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta. Lähihoitaja työskentelee juuri näiden asiakasryhmien kanssa.

SORA-säädöksillä tarkoitetaan useisiin eri lakeihin kirjattuja säädöksiä, jotka antavat oppilaitoksille välineitä puuttua opiskeluun soveltumattomuuteen. Samalla pyritään ennalta ehkäisemään ongelmien syntymistä. Säädökset antavat myös mahdollisuuden peruuttaa opiskeluoikeus henkilöltä, joka vaarantaa toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden. Moni oppilaitos arvioi, että ne voivat SORA-säädösten nojalla keskeyttää opinnot henkilöiltä, jotka eivät ole soveltuvia alalle. 

SuPer pitää välttämättömänä, että SORA-säädökset tunnetaan myös työelämässä. Näin työssäoppimisen aikana ilmenevät soveltumattomuuden kysymykset osataan ohjata ratkaistaviksi oppilaitoksiin. Opiskeluoikeuteen puuttuminen ei kuitenkaan saa mielivaltaisesti vaarantaa kenenkään perusoikeutta opiskella. Opiskeluoikeuden rajaamisen tavoitteena on aina oltava hoidon laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen. Yksittäinen vahinko ei yleensä täytä opiskeluoikeuden peruuttamisen edellytyksiä.

SORA-oppaassa olevat ohjeet on tarkoitettu poikkeustilanteisiin. Lähtökohtaisesti työssäoppiminen sujuu ongelmitta.

SuPeriin kuuluu lähes 90 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. SuPerin ammatillisille opintopäiville kokoontuu vuosittain suuri joukko hoitoalan osaajia. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään Tampereella.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085
SuPerin kehittämisyksikön asiantuntija Sara Simberg puh 046 923 5585