1.6.2011

SuPerin pääsihteerinä aloittaa 1.6. Arja Niittynen - SuPer jatkaa lähihoitajien itsenäisenä ja vahvana edunvalvojana

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin pääsihteeri vaihtuu liiton palveluksessa lähes 34 vuotta työskennelleen hallintonotaari Markku Silvennoisen jäädessä eläkkeelle. Pääsihteerinä aloittaa 1.6. SuPerin liittohallituksen pyynnöstä nykyinen kehittämisyksikön johtaja, terveystieteiden maisteri Arja Niittynen.

Terveydenhuollon haasteena johtaminen - Lähi- ja perushoitajat ja muut superilaiset ammattihenkilöt ovat nousseet tunnetuksi ja tunnustetuksi ammattiryhmäksi monipuolisissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä, Markku Silvennoinen toteaa. Edessä on kuitenkin edelleen isoja haasteita. Henkilökuntaa tarvitaan runsaasti lisää ikäihmisten hoitoon ja henkilöstömitoitus on saatava lakisääteiseksi. Lähihoitajille on luotava edellytykset käyttää ja kehittää monipuolisesti ammattitaitoaan ja palkkausta on parannettava vastaamaan työn vaativuutta ja vastuullisuutta.

Hoitoalan johtamisessa on luovuttava turhasta hierarkkisuudesta ja kaikille henkilöstöryhmille on annettava tasa-arvoiset vaikutusmahdollisuudet. - Tämä on välttämätöntä, jotta hoitoala pystyy jatkossakin pärjäämään kilpailussa työvoimasta, Silvennoinen korostaa. Lähimmän 20 vuoden aikana 60 % lähi- ja perushoitajista jää eläkkeelle.

SuPer on lähihoitajien vahva ja itsenäinen edunvalvoja SuPer suuntaa itsenäisenä liitona myös kesällä 2012 alkavalle uudelle liittokokouskaudelle. SuPer on ainoa lähihoitajien erikoisliitto ja jatkaa voimakasta kasvuaan. SuPerin asema on vahvistunut myös sopimusneuvotteluissa. SuPer on kuntasektorilla Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ:n nimissä yksi pääsopijajärjestöistä.

SuPerin erityispiirteenä on ammatillinen edunvalvonta sopimusedunvalvonnan rinnalla. - Työelämässä on edessä isoja haasteita: hyvinvointivaltion tulevaisuus, vanhuksista huolehtiminen, työelämässä jaksaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon vetovoimaisuus työvoimamarkkinoilla ja kaikkien ammattilaisten voimavarojen käyttö. Nämä kaikki vaativat toimenpiteitä, joiden ratkomisessa SuPerilla on vahva rooli, pääsihteerinä aloittava Arja Niittynen linjaa.

Silvennoinen kirjoittaa vuoden 2011 aikana SuPerin historiikin ja hoitaa liitossa osa-aikaisesti erityistehtäviä. Lisäksi hän jatkaa tietokirjailijana ja työyhteisövalmentajana. Markku Silvennoinen on julkaissut kuusi kirjaa, joista tunnetuin on Onnistu alaisena.

Kehittämisyksikön johtajana aloittaa 1.6. filosofian tohtori Raija Meriläinen. Meriläinen työskenteli 
aiemmin opetusministeriössä opetusneuvoksena.

SuPeriin kuuluu yli 77 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla.

Lisätietoja: 
pääsihteeri Arja Niittynen, 040 504 1873 Markku Silvennoinen, 040 504 1871