24.4.2024

SuPerin Paavola: Asiakkaalle suunniteltu kotihoito jää usein toteutumatta

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa, että sosiaalihuoltolain mukaan asiakaan tulee saada palvelua se tuntimäärä, joka hänelle kuuluu päätöksen tai sopimuksen mukaan. Vain 53 prosenttia kotihoitoa tuottavista yksiköistä toteutti asiakkailleen vähintään asiakassuunnitelman mukaisen määrän palvelutunteja, selviää Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL:n 23. huhtikuuta julkaisemasta tilastoraportista. Asiakkaalle on siis myönnetty ja suunniteltu kotihoito, mutta se ei kaikille toteudu.

Surullisin tilanne raportin mukaan oli Helsingissä ja Vantaa-Kerava alueella. Helsingissä 86 prosenttia ja Vantaa-Kerava hyvinvointialueella 81 prosenttia kotihoidon yksiköistä ilmoitti, etteivät ne toteuta asiakkaalle suunniteltua tuntimäärää.

– Tilanne ei voi olla vaikuttamatta kotihoidon laatuun ja asiakasturvallisuuteen. Tilanne on asiakkaan kannalta kestämätön, sillä he ovat riippuvaisia kotihoidon palvelusta, Paavola kertoo.

Lähi- ja perushoitajat ovat kotihoidon suurin ammattiryhmä. Tilanne aiheuttaa työntekijöille eettistä kuormitusta, kun he eivät pysty toteuttamaan kotihoidon palvelua asiakkaan parhaaksi. – Kun kuormitus käy suureksi, työntekijät sairastuvat ja irtisanoutuvat kotihoidon työstä. Tämä ei edesauta alan vetovoimaa, Paavola huomauttaa.

– THL:n julkaisemat kotihoidon luvut ovat niin karuja, että niihin on puututtava. Hyvinvointialueiden ja työpaikkojen paljon puhuttu omavalvontakoneisto käynnistyy nyt toivottavasti toden teolla. Myös valvontaviranomaisten on kiinnostuttava kotihoidon heikosta tilanteesta.  

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085