15.4.2024

SuPerin Paavola: Hallituksen esitys paikallisen sopimisen lisäämiseksi ei turvaa riittävästi työntekijöiden asemaa

SuPer ei kannata hallituksen esitystä paikallisesta sopimisesta, sillä se ei pohjaudu työntekijän suojelun periaatteelle eikä kunnioita työmarkkinaosapuolten sopimusautonomiaa. – Jos luottamusmiehen ensisijaista asemaa ei riittävästi tunnusteta, eikä neuvottelutasapainoa turvata, uhka työehtojen heikentymisestä on todellinen, varoittaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. SuPer on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnokseen paikallisen sopimisen edistämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

SuPer suhtautuu paikallisen sopimiseen myönteisesti silloin kun se huomioi myös työntekijöiden tarpeet eikä kyse ole heikennyksistä sopimisesta. Hallituksen esityksessä sopimustasapainoa ei kuitenkaan riittävästi turvata. Tilanteissa, joissa työpaikalla ei ole työehtosopimuksen paikallisen sopimisen osapuoleksi edellyttämää henkilöstön edustajaa, työehtojen heikentäminen helpottuisi esityksen myötä merkittävästi.

– Hallituksen esityksessä paikallisen sopimisen lisääminen vaikuttaa lähinnä keinolta hakea säästöjä työntekijöiden työehtoja heikentämällä, Paavola huomauttaa.

Hallitus on perustellut paikallisen sopimisen laajentamista tavoitteella asettaa järjestäytyneet ja järjestäytymättömät yritykset yhdenvertaiseen asemaan, mutta tosiasiassa esitys uhkaa antaa järjestäytymättömille työnantajille pelkästään oikeuksia, ei velvollisuuksia. Hallituksen esityksestä puuttuvat kokonaan velvoittavat säännökset, joilla paikalliseen sopimiseen liittyvää neuvottelutasapainoa vaaditaan myös järjestäytymättömissä yrityksissä. Näin ollen hallituksen esitys itse asiassa luo kannusteita yritysten järjestäytymättömyydelle.

SuPer on tyytyväinen hallituksen päätökseen jättää julkinen sektori laajalti esityksensä ulkopuolelle. Kunnissa ja hyvinvointialueilla on kattava luottamusmiesjärjestelmä ja laajat mahdollisuuden paikalliselle sopimiselle. Ei ole syytä puuttua järjestelmään, joka toimii. Yksityistä sektoria ei kuitenkaan tule tuottavuuden nimissä asettaa työntekijöiden oikeuksien ja tasapuolisen kohtelun kannalta epäedulliseen asemaan.

SuPer ei kannata hallituksen esitystä, jonka mukaan paikallisen sopimuksen voisi tehdä luottamusmiehen sijaan viimesijassa joko luottamusvaltuutettu tai koko henkilöstö yhdessä enemmistöperiaatteella. SuPer katsoo, että lakiin on kirjattava luottamusmiehen ensisijainen asema henkilöstön edustajana, kun sellainen on työpaikalla valittu, myös kaikilla yksityisen sektorin työpaikoilla.

– Luottamusmiehellä on ammattitaitonsa ja koulutuksen perusteella parhaat edellytykset tasapainoiseen paikalliseen sopimiseen, Paavola painottaa. – Nyt onkin entistä tärkeämpää, että yksityissektorin työpaikoille valitaan luottamusmiehet.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Liite: SuPerin lausunto hallituksen esitysluonnokseksi paikallisen sopimisen edistämistä koskevaksi lainsäädännöksi (pdf)

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085