16.4.2024

SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kritisoi hallituksen kehysriihessä tekemää ratkaisua laskea ympärivuorokautisen vanhustenhoidon vähimmäishoitajamitoitus tasolle 0,6. Riittävä koulutetun henkilöstön määrä on edellytys asiakas- ja työturvallisuudelle ja hyvälle hoidolle.  Vanhustenhoidossa kamppaillaan riittämättömän henkilöstömäärän kanssa, mikä heikentää alan veto- ja pitovoimaa merkittävästi. Jaksamisongelmat ovat todellisuutta ja työntekijöiden työoloja tulee parantaa, ei heikentää, Paavola kertoo.

– Päättäjillä ei tunnu olevan mitään tietoa siitä, miten sairaita ihmisiä ympärivuorokautisessa hoidossa on. Ikääntyneet ovat todella huonokuntoisia ja paljon hoitoa vaativia ympärivuorokautisessa hoidossa, joten 0,6:n mitoituksella ei voida turvata hyvää ja voimavaralähtöistä hoitoa. Hoitajien määrän vähentäminen vaarantaa merkittävästi asiakasturvallisuuden ja myös työturvallisuuden, ja liian pienellä henkilöstömäärällä rikotaan useita lakeja, Paavola muistuttaa.

– Ympärivuorokautiseen vanhustenhoitoon on jo nyt vaikea päästä tiukkojen kriteerien vuoksi ja samaan aikaan palveluverkkoa supistetaan ja yhteisöllistä asumista lisätään. Näillä kaikilla on yhteys ympärivuorokautiseen hoitoon. Kiristetäänkö hoitoon pääsyn kriteerejä entisestään, kun henkilökunnan määrää aiotaan vähentää, Paavola kysyy. – Jo nyt kotihoidossa on liian paljon asiakkaita, jotka todellisuudessa tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa.

Hallituksen ratkaisu tarkoittaa sitä, että iso osa jopa hoidon piirissä olevista asiakkaista jää heitteille. Ratkaisulla syvennetään hoitajapulaa. – On kummallista, että päättäjät luottavat siihen, että ihmiset hakeutuvat alalle ja jäävät sinne, vaikka olosuhteita kurjistetaan koko ajan. Vanhustenhoitoon on kohdistettu lukuisia säästötoimia vuosien ja jopa vuosikymmenten aikana, Paavola muistuttaa.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085