20.10.2023

SuPerin Paavola: Hallitusohjelmalla ei saa pahentaa hoitajapulaa – SuPerin jäsenet vastustavat hallitusohjelman heikennyksiä

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan hoitajapulasta, hoitoalan tulevaisuudesta ja palvelujen saatavuudesta. Hallitusohjelman työelämää koskevat heikennykset yhdessä hyvinvointialueiden säästötoimien kanssa heikentävät merkittävästi sote-palveluiden saatavuutta, syventävät hoitajapulaa ja haastavat koko hoitoalan tulevaisuuden.

SuPerin jäsenet eivät hyväksy hallituksen säästötoimia, joilla heikennetään työntekijän asemaa ja oikeuksia. Liiton kyselyn mukaan noin 95 prosenttia superilaisista vastustaa hallituksen säästötoimia. Toimet tulevat vaikuttamaan merkittävästi työntekijöiden työoloihin ja palkkaukseen ja myös hoitoalan houkuttelevuuteen työpaikkana ja siten palveluiden saatavuuteen. Kyselyyn vastasi 6 357 SuPerin jäsentä.

Erityisen haitallisia SuPerin jäsenille ovat suunnitelmat, joiden mukaan palkankorotusten katoksi tulevat vientialojen korotukset, lakko-oikeuden rajoittaminen, ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuus sekä määräaikaisten työsopimusten salliminen ilman perusteltua syytä ja työntekijän irtisanomissuojan heikentäminen. Työministeri Arto Satonen on kutsunut työmarkkinajärjestöt seminaariin 8. marraskuuta.

Hyvinvointialueiden on saatava taloutensa tasapainoon vuoteen 2026 mennessä. – Tämä aikataulu on liian tiukka ja epärealistinen, puheenjohtaja Silja Paavola sanoo. Lähes kaikilla hyvinvointialueilla selvitetään palveluverkon tilannetta tai on jo päätetty lähipalveluiden supistamisesta. – Kansalaisten perusoikeudet ovat vakavasti uhattuina, Paavola muistuttaa.

– Sote-palveluihin ja sote-henkilöstöön kohdistuvat kohtuuttomat säästötoimet ovat todella lyhytnäköistä toimintaa ja tuovat tulevina vuosina lisäkustannuksia. Julkisen sektorin palveluiden alasajolla rakennetaan luokkayhteiskuntaa, jossa vain varakkailla on mahdollisuus saada tarvitsemiaan palveluja ajoissa yksityiseltä sektorilta. Hoitajilta viedään mahdollisuus parantaa omaa palkkaustaan ja kuitenkin odotetaan ja jopa vaaditaan, että kaikissa tilanteissa (poikkeusoloissa voidaan kutsua työhön) he tuottavat kansalaisille palveluita, joita heillä itsellään ei ole varaa ostaa. Tämä tulee lisäämään epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ja tyytymättömyyttä, Paavola muistuttaa.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085