18.3.2021

SuPerin Paavola: Hoitajien turvallisuus luo edellytykset turvalliselle lääkehoidolle

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola korostaa, että hoitajilla on keskeinen rooli turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa. Reilu vuosi sitten Kiinasta levinnyt koronavirus levisi pandemiaksi muuttaen meidän kaikkien arjen. Siitä lähtien hoitajat ovat työskennelleet eturintamassa, poikkeuksellisen rankoissa ja jopa vaarallisissa olosuhteissa turvatakseen asiakkaiden ja potilaiden hoidon turvallisuuden. - Taistelussa koronaa vastaan hoitajien suojaaminen on keskeistä, Paavola muistuttaa.  

Valtakunnallista lääkehoidon päivää vietetään 18.3.2021 ajankohtaisella teemalla ”Turvallinen lääkehoito korona-arjessa.” Päätapahtuma on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestämä koronarokotteiden turvallisuutta käsittelevä webinaari, joka järjestetään yhteistyössä potilasjärjestöjen ja useiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkealan toimijoiden kanssa. Webinaarissa keskustellaan koronarokotteiden turvallisuudesta ja kerrotaan tutkittua tietoa koronarokotteista. Tiedon toivotaan tukevan osallistujia, jotka pohtivat, onko rokotteen ottaminen turvallista. Samana päivänä tulee saataville Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskuksen tuottama video potilaan etävastaanotolle valmistautumisen tueksi.

Väestön ikääntyessä lääkehoidolla on yhä suurempi merkitys toimintakyvyn säilymisessä. Koulutetut hoitajat sitouttavat ja ohjaavat lääkkeiden käyttäjät oikeaan ja tarkoituksenmukaiseen lääkkeiden käyttöön. He myös varmistavat, että hoidettavat tuntevat lääkehoitonsa tavoitteet.

Hoitajien rooli turvallisen lääkehoidon toteutuksessa korostuu silloin, kun lääkkeiden käyttäjä ei kykene itsenäisesti toteuttamaan hänelle määrättyä lääkehoitoa. Voidakseen työskennellä asiakkaiden, potilaiden ja heidän läheistensä hyväksi, on hoitajilla oltava tarvittavat tiedot, taidot ja välineet turvallisen lääkehoidon toteutukseen. Koronavirusepidemia siirsi hoitajia työskentelemään heille vieraissa paikoissa ja olosuhteissa lyhyellä varoitusajalla. Perehdyttämisestä ei ehditty aina huolehtia ja suojavarusteista oli puutteita, mikä vaaransi hoitajien ja hoidettavien turvallisuuden.

Koronakriisi on osoittanut, että työpaikoilla tarvitaan turvallisuutta edistäviä toimia, tekoja ja ohjeita työnantajan taholta. Lähihoitajat ovat usein vastuussa haavoittuvaisessa asemassa olevien ihmisten terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Heille, samoin kuin hoitajille, koronaviruksen tarttuminen ja sairastuminen voi olla kohtalokasta ja vaikutukset pitkäaikaisia. Paavola muistuttaa, että työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijöiden riittävästä suojavarustuksesta ja rokotesuojasta. Hoitajien turvallisuus luo edellytykset hoidon turvallisuudelle.

SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085