20.3.2024

SuPerin Paavola: Hyvinvointialueiden säästötoimet uhkaavat vakavasti ikääntyneiden perusoikeuksia

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan vanhustenhoidon vakavasta tilanteesta Suomessa. Ikääntyneet eivät saa tarpeenmukaista hoitoa ajoissa, odotusajat ovat liian pitkät. Lakisääteisen minimihenkilöstömitoituksen tarkoituksena on ollut turvata ympärivuorokautiseen hoitoon riittävä määrä koulutettuja hoitajia. Asiakkaat ovat siellä kaikkein hauraimmassa asemassa ja elämän loppuvaiheessa olevia kansalaisia. – Suomessa ollaan nyt paikoin hyvin epäinhimillisessä tilanteessa ikääntyneiden palveluiden saannin osalta koko vanhustenhoidossa, Paavola kertoo.

Yle aamussa keskusteltiin tänään 20.3. vanhustenhoidon tilasta. Keskustelemassa olivat vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo ja yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger. Molemmat olivat huolissaan vanhustenhoidon tilasta ja alueellisten erojen kasvamisesta sekä ympärivuorokautisen hoidon paikkojen vähyydestä. Kröger kysyi lähetyksessä, toteutuuko perustuslaki tässä maassa. – Sama huoli tulee SuPerin jäsenistöltä, Paavola kertoo.

THL on uutisoinut, että muistisairausdiagnoosin saa vuosittain huomattavasti useampi kuin aiemmin on arvioitu. Uusi tutkimus osoittaa, että muistisairauteen sairastuu Suomessa vuosittain noin 23 000 ihmistä. Aiemmin on arvioitu, että sairastuneita olisi vuosittain noin 14 500. – Tällä on valtava merkitys hoidon tarpeelle, Paavola sanoo.

Vanhustenhoidon uutena säästötoimena on yhteisöllinen asuminen. SuPerin mukaan siinä on edelleen ongelmia, kenelle se soveltuu. Tarvitaan selvää ohjeistusta kriteereistä ja kaikkien on saatava tarpeenmukaista hoitoa.

– Vanhustenhoito on ollut todella monien säästötoimien kohteena vuosikymmeniä. Monia ratkaisuja on yritetty keksiä, mutta henkilöstön saatavuuteen ei ole panostettu riittävästi. Päättäjien täytyy tunnistaa ja tunnustaa, ettei digitalisaatio korvaa hoitajia, ja vanhustenhoidossa tarvitaan aina koulutettua hoitohenkilökuntaa riittävä määrä. Se on turvallisen hoidon edellytys. Me emme saa Suomessa jättää ikääntyneitä heitteille, Paavola vaatii. – Myöskään hoitajia ei saa jättää pärjäämään yksin valtavan eettisen kuorman kanssa.

Teppo Kröger on huolissaan siitä, että Suomessa mennään kohti omaishoitoyhteiskuntaa, jossa keski-ikäiset naiset jäävät pois ansiotyöstä jäädessään hoitamaan kotiin omaisiaan (Yle aamu 20.3.). Silja Paavola jakaa saman huolen. – Tilanne on todella vakava ja vaikuttaa tulevaisuudessa erityisesti naisten työssäkäynnin mahdollisuuksiin ja urakehitykseen, ellei asialle tehdä jotakin. Työelämä on suurten muutosten edessä, jotka vaikuttavat myös maan talouteen.

– Työelämää tulee kehittää niin, että työntekijät kokevat hoitoalan palkkauksen ja työolot houkuttelevina. Maan hallituksen työelämäheikennykset heikentävät mahdollisuuksia parantaa alan vetovoimaa ja syventävät työvoimapulaa. On kummallista, ettei tätä yhteyttä haluta nähdä. Työmarkkinat eivät toimi niin, että oletetaan ihmisten hakeutuvan tietylle alalle olosuhteista riippumatta. Ihmisillä on valinnanvapaus ammattinsa suhteen ja sitä tulee kunnioittaa, Paavola muistuttaa.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085