17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

”Kehysriihipäätösten todelliset maksajat ovat jälleen kerran hoitoa tarvitsevat lähimmäisemme, heidän hoitajansa ja pienituloiset kansalaiset”, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo. – Sote-alan työvoimapulaan ei kehysriihessä löytynyt ratkaisuja. Päätöksillä jopa syvennetään hoitajapulaa heikentämällä sote-alalle työllistymistä ja työssäjaksamista.

Hallitus päätti kehysriihessä leikata ammatillisen koulutuksen rahoituksesta sata miljoonaa euroa. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta vähennetään aikuisten, toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden ammatillisesta koulutuksesta.

Hallituksen päätös vaikeuttaa koulutetun työvoiman saantia sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa. Koulutetun työvoiman tarve on suuri, ja osa muiden alojen osaajista on halunnut kouluttautua esimerkiksi vanhustenhoitoon.Tämä joukko on ollut erittäin tärkeä voimavara sote-sektorilla, Paavola muistuttaa. – Jatkossa uudelleenkouluttautuminen sote-alalle onnistuu vain henkilöille, jotka uskaltavat ottaa riskin ja kustantaa koulutuksensa lainarahalla. Työvoimapulan korjaamisen tulisi olla yksi hallituksen ensisijaisista tavoitteista, se vahvistaa osaltaan talouden kasvuedellytyksiä. Myös yritykset tulevat kärsimään hallituksen ratkaisusta säästää koulutuksesta ja osaamisesta.

On todella tärkeää pitää kiinni koulutuksen laadusta, mikä on myös monen työnantajan tavoite. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset johtavat henkilöstövähennyksiin oppilaitoksissa, mikä heikentää ammattitaitoisen työvoiman saantia entisestään. – Sote-alan työvoimapulan paranemiselle ei näy valoa tunnelin päässä, Paavola huomauttaa.

Säästötoimien vuoksi karsivat, valtakunnalliset pääsykokeet ovat entistäkin tärkeämpiä. On varmistettava mahdollisimman hyvin, että lähihoitajaopiskelijat ovat alalle soveltuvia ja he valmistuvat työelämään. Lähihoitajan ammatti vaatii opiskelijalta ja opettajilta paljon. Karsivat pääsykokeet varmistavat osaltaan sen, että ammatinvalintaa harkitaan kunnolla. On myös opiskelijan oma etu, että hän valitsee itselleen sopivan alan riittävän aikaisessa vaiheessa, Paavola muistuttaa.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085