7.3.2019

SuPerin Paavola: Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ei hyödynnä lähihoitajien laaja-alaista osaamista

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ei hyväksy lähihoitajien toimien muutoksia sairaanhoitajien toimiksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymäalueella. Toimimuutosten lisäksi lähihoitajien osaamisen käyttöä on rajattu lääkehoidossa sekä uusien potilaiden vastaanottamisessa.

Osaamisen käytön rajaukset ovat aiheuttaneet viiveitä potilaiden lääkkeiden saamisessa, kun potilasta hoitava lähihoitaja ei ole saanut antaa kyseistä lääkettä, vaikka hänellä on lääkehoitoluvat kunnossa.   

Puheenjohtaja Paavola pitää erittäin paheksuttavana, että asiaa oli valmisteltu taustalla jo pidemmän aikaa ilman, että henkilöstön edustajat pystyivät vaikuttamaan asiaan. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on jo alueellista pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä ja tulevina vuosina eläköityy huomattavasti enemmän työntekijöitä kuin uusia koulutettuja on saatavilla. Lähihoitajien osaaminen ja työkokemus on huomioitava silloin, kun kyseessä ei ole säädöksillä rajattu työtehtävä.

Perusteluina vakanssimuutokseen esitettiin terveyskeskusvuodeosastojen potilaiden lääkehoitoa ja hoidon vaativuutta.

− Se, että vuodeosastoilla hoidetaan yhä enemmän monisairaita ja -ongelmaisia iäkkäitä potilaita, ei ole peruste toimimuutoksille, puheenjohtaja Paavola huomauttaa.

Sen sijaan odottaminen pitkiä aikoja ilman apua, valvontaa ja hoitoa on jo itsessään rasite ja riski altistua erilaisille komplikaatioille, kuten painehaavoille, kaatumisille, sekä hoitojaksojen pidentymiselle. Nämä kaikki kasvattavat kustannuksia.

SuPerin puheenjohtajan mielestä lähihoitajien osaaminen on otettava täysimääräisesti käyttöön Keski-Uudenmaan sote (Keusote) -kuntayhtymäalueella helpottamaan hoitajapulaa ja vastaamaan potilaiden oikea-aikaiseen hoidon tarpeeseen. Työnantajan ei pidä tietoisesti aiheuttaa hoitajapulaa ja vaarantaa potilasturvallisuutta.

Olennainen osa lähihoitajan koulutusta on lääkehoito ja sen vaikutusten seuranta. Vuodeosastopotilaat tarvitsevat lähihoitajia osana moniammatillisia tiimejä seuraamaan potilaiden voinnissa tapahtuneita muutoksia, tarkkailemaan peruselintoimintoja ja auttamaan päivittäisissä toimissa. Työn vaativuuden kasvaessa työnantajan on mahdollista järjestää täydennyskoulutusta, eikä muuttaa toimia.  

Puheenjohtaja Paavolan mielestä on tärkeää, että myös tulevina vuosina terveydenhuollon laadukkaista, potilasturvallisista ja kustannustehokkaista palveluista on vastaamassa ammattitaitoinen hoitohenkilöstö. Osaamista ei saa hukata kunnissa, vaan kaikkien hoitajien koko osaaminen on otettava käyttöön. Terveydenhuollon hoitohenkilöstö on tulevassa soteuudistuksessa keskeinen voimavara ja menestystekijä, jonka hyvinvoinnista ja riittävyydestä on huolehdittava.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085
SuPerin asiantuntija Elina Ottela, 050 435 8409