14.3.2024

SuPerin Paavola: Lääkehoito on turvallisia tekoja

SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mielestä tämän vuoden valtakunnallisen lääkehoidon päivän tunnuslause, ”Lääkehoito on turvallisia tekoja”, on ajankohtaisempi kuin koskaan. Lääkkeiden käyttäjiä on iäkkäistä ja monisairaista pieniin pitkäaikaissairaisiin lapsiin päivähoidossa. Kaikkien turvallisen lääkehoidon toteutus perustuu ammattitaitoiseen hoitohenkilöstöön.  Valtakunnallinen lääkehoidon päivä on 14. maaliskuuta.

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, jota on vietetty vuodesta 2012 lähtien. Päivää vietetään koko viikon ajan, ja teemana on tänä vuonna ”Lääkehoidon päivä on joka päivä”.

Lääkehoidon turvallisessa toteutuksessa korostuu hyvä yhteistyö lääkkeiden käyttäjien, läheisten ja omaisten sekä terveydenhuollon ammattilaisten kesken. Lääkehoito on oleellinen osa hoitajien ammattitaitoa ja kokonaisvaltaista hoitotyötä. He ovat keskeisessä asemassa turvallisen lääkehoidon toteutuksessa ohjatessaan, toteuttaessaan ja seuratessaan lääkehoidon toivottuja vaikutuksia lääkärien ohjeiden mukaisesti.  

Turvallinen lääkehoidon toteutus edellyttää kuitenkin ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja osaamisen varmistamista.  Jokaisessa lääkehoitoa toteuttavissa työyksikössä, myös päiväkodeissa ja kouluissa, tulee olla yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma, joka ohjaa lääkehoidon käytännön toteutusta. Puheenjohtaja Paavolan mielestä lääkehoitosuunnitelma ja osaamisen varmistaminen lääkehoidon tenteillä ennen lääkehoitoon osallistumista ovat oleellinen osa lääkehoidon turvallisuutta. Ne varmistavat lääkehoidon toteuttamisen suunnitellusti huomioiden lääkehoidon turvallisuuden riskikohdat, koska samankaltaiset lääkevirheet, kuten jako- ja antopoikkeamat, toistuvat usein.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kannustaa kaikkia terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä lääkkeiden käyttäjiä osallistumaan Lääkehoidon päivään ja seuraamaan päivän päätapahtumaa, kaikille avointa webinaaria 14. maaliskuuta. Webinaari sisältää ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita turvalliseen lääkehoitoon.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot:

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

Valtakunnallinen Lääkehoidon päivän webinaari 14.3.2024 klo 13–15.15

Facebook-tapahtuma