6.10.2016

SuPerin Paavola mielenilmauksessa: Vanhustenhoidon alasajon on päätyttävä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ei hyväksy hallituksen suunnitelmia heikentää vanhustenhoitoa sallimalla nykyistä pienemmän minimihenkilöstömitoituksen. –  0,4:n mitoitus heikentäisi oleellisesti vanhustenhoitoa, sillä jo nyt toimitaan kipurajoilla . 0,4:n tasolla ei voida puhua hoidosta vaan säilytyksestä. Vanhukset ansaitsevat hyvää hoitoa, jota jo vanhuspalvelulaki edellyttää. Hoitajille on annettava mahdollisuus tehdä työtään hyvin, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii.  SuPer järjesti tänään mielenilmauksen hyvän hoidon puolesta ja henkilöstömitoituksen pienentämistä vastaan Helsingissä Kansalaistorilla.

Vanhustenhoidon henkilöstömitoitusta ohjaa STM:n laatusuositus, jota ollaan uudistamassa. Hallitus on päättänyt pienentää minimimitoitusta 0,5:stä 0,4:n tasolle. SuPer on vastustanut voimakkaasti tätä päätöstä, eikä hyväksy sen eteenpäin viemistä. Hallitus ei saa mahdollistaa vähimmäismitoituksen laskemista tasolle, joka tarkoittaa vanhusten heitteille jättöä ja epäinhimillisiä työoloja työntekijöille. Vanhustenhoitoa ja työn suunnittelua voidaan kehittää, kun on turvattu riittävä määrä koulutettua hoitohenkilökuntaa. 

0,4:n mitoituksella kymmentä vanhusta hoitaa neljä hoitajaa kaikissa työvuoroissa yhteensä. Mitoitukseen lasketaan myös vapaalla olevat hoitajat. Käytännössä kymmenen vanhuksen yksikössä aamuvuorossa on yksi hoitaja, iltavuorossa yksi hoitaja, yövuorossa yksi hoitaja ja yksi on vapaalla. Tällaisella mitoituksella ei mitenkään pärjätä, eikä se kestä sairastumisia.

Jo nykyinen minimimitoitus 0,5 on riittämätön.  Hoitajat työskentelevät jaksamisen rajoilla, sillä asiakkaat ovat yhä iäkkäämpiä ja monisairaampia. Mikäli mitoitusta lasketaan 0,4:ään, ei päivittäistä perushoitoa ja hoidon tarpeen arviointia pystytä turvaamaan. Myös vanhusten turvallisuus vaarantuu, kun henkilökuntaa ei ole riittävästi. Kuntouttavasta toiminnasta joudutaan luopumaan. –  Vanhukset ansaitsevat hyvää hoitoa ja arvokkaan vanhuuden, Paavola muistuttaa. – Vanhusten omatoimisuutta ja kuntoisuutta on pystyttävä tukemaan.

Vanhuspalveluja valvova ylin viranomainen Valvira on todennut lausunnossaan yksiselitteisesti, että vähimmäismitoituksen laskeminen tarkoittaa, että oikeus hyvään hoitoon ei toteudu.

Suomessa heikoin tilanne vanhustenhoidossa muihin Pohjoismaihin verrattuna
Pohjoismaisen NORDCARE-tutkimuksen alustavat tulokset paljastavat, että suomalaisten hoivatyöntekijöiden asiakasmäärät ovat huomattavasti korkeammat kuin heidän pohjoismaisilla kollegoillaan. Päivävuoron aikana suomalainen hoivatyöntekijä työskentelee keskimäärin 12 asiakkaan kanssa, kun vastaava luku on Ruotsissa 10 ja Norjassa ja Tanskassa 8.  

Jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat, SuPer vie asian Euroopan neuvoston tarkasteluun ja pyytää tutkimaan Suomen vanhustenhoidon tilan.

SuPerissa on kaikkiaan lähes 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085