12.1.2024

SuPerin Paavola: Sairaaloissa on otettava kaikkien ammattiosaaminen käyttöön, myös lähihoitajien

Sairaala- ja päivystysverkon tiivistämisen suurin peruste ovat kustannussäästöt, ei henkilöstön saatavuusongelmat, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa. Henkilöstön saatavuutta parannetaan aina ensisijaisesti parantamalla työoloja ja palkkausta, mihin päättäjillä ei ole ollut halukkuutta. Henkilöstön saatavuus ei parane tällä uudistuksella eikä se ainakaan nosta alan vetovoimaa. Tässä on puhtaasti kysymys kustannussäästöistä ja palveluiden alasajosta, jota perustellaan henkilöstön saatavuuden parantamisella, Paavola muistuttaa. Sairaaloiden työnjakoa ja ympärivuorokautista päivystystä selvittänyt sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä jätti selvityksensä torstaina.

– Täytyy muistaa, että hoitajat haluavat aina hoitaa asiakkaita mahdollisimman hyvin. Halu auttaa on suurin alalle hakeutumisen syy. Jos tätä mahdollisuutta heikennetään jatkuvasti, ala ei enää houkuttele uusia osaajia eikä muille sektoreille hakeutuneita. Jos aidosti halutaan parantaa henkilöstön saatavuutta, on lisättävä vetovoimatekijöitä, ei vähennettävä niitä, Paavola muistuttaa.

Jos työnkuva muuttuu epämieluisaksi tai työtä on liikaa, eettinen työnkuorma kasvaa ja työntekijä vaihtaa alaa. Jos työmatkat pidentyvät ja työmatkojen verovähennysoikeus heikkenee, sekin saattaa pakottaa työntekijän vaihtamaan alaa. - Pitää aina huomioida, että sote-alan ammattiin koulutettu pääsee moneen eri työhön ammattiosaamisellaan, Paavola muistuttaa.

– Sairaalamaailma on jättänyt vuosien ajan huomioimatta lähihoitajien osaamisen. Kaikkien ammattiosaaminen on otettava käyttöön, myös lähihoitajien. Lakimuutokset, joilla esimerkiksi lähihoitajien tehtävänkuvia on kavennettu koko sote-sektorilla, ovat suuressa ristiriidassa hallituksen tavoitteiden kanssa, Paavola sanoo.

Työryhmän näkemyksen mukaan sairaala- ja päivystysverkossa sekä yksittäisten sairaaloiden ja päivystysten palveluvalikoimassa ratkaisevinta on osaavan työvoiman saatavuus. Hoidon laatu, vaikuttavuus ja potilasturvallisuus voidaan varmistaa vain riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä. – Olen tästä samaa mieltä, mutta keinot henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ovat väärät, Paavola kertoo.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot:

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085