16.1.2024

SuPerin Paavola: Sopimusautonomia säilytettävä myös jatkossa

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pitää edelleen tärkeänä, että yhteistä työmarkkinamallia yritetään löytää, sillä ei ole kyse vain työmarkkinamallista vaan koko yhteiskunnasta ja miten oikeusvaltiossa voidaan toimia. – Nyt mahdollisesti tarvitaan järeämpiä toimia, jotta tämä asia ymmärretään, Paavola sanoo. Työministeri Arto Satonen kertoi työmarkkinamallin valmistelusta 16.1.2024 järjestämässään tilaisuudessa, johon myös SuPer oli kutsuttu.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan lakimuutoksia, joilla toteutetaan hallitusohjelman kirjaus neuvottelujärjestelmän kehittämisestä. Hallituksen tavoitteena on edistää vientivetoisen työmarkkinamallin syntymistä.

Puheenjohtaja Paavolan mukaan vientivetoinen työmarkkinamalli vaarantaisi ja jopa estäisi hoitoalan epäkohtien korjaamisen, henkilöstön saatavuuden parantamisen ja se romuttaisi sopimuskulttuurin. – Esitys vientivetoisesta mallista vähättelee kansalaisille välttämättömien peruspalveluiden ja niitä tuottavien työntekijöiden roolia ja merkitystä yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla.

– Keskustelua tulee edelleen jatkaa ja jos halutaan pohtia Ruotsin mallia, työnantaja ei voi ottaa vain rusinoita pullasta. Sopimusautonomia tulee säilyttää ja kaikilla sopimusaloilla tulee olla yhteinen tilannekuva käytössä. Kustannusten pitää olla läpinäkyviä.

Paavola muistuttaa, että vientivetoinen malli polkee työntekijöiden oikeuksia eikä sitä saa tapahtua Suomen kaltaisessa hyvinvointi- ja oikeusvaltiossa. Koulutetun henkilöstön saatavuutta parannetaan kehittämällä vetovoimatekijöitä, ei polkemalla työntekijöiden oikeuksia.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085