1.11.2021

SuPerin Paavola STM:n uudesta ohjelmasta: Sote-uudistuksen tavoitteet eivät voi toteutua ilman koulutettua hoitohenkilökuntaa

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt poikkihallinnollisen ohjelman sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pitää ohjelmaa erittäin tärkeänä. Tänään 1. marraskuuta pidetyssä ohjelman tiedotustilaisuudessa Paavola korosti, että sote-uudistuksen tavoitteet eivät voi toteutua ilman koulutettua hoitohenkilökuntaa.

Paavola totesi pitämässään puheenvuorossa, että hoitohenkilökunnan koulutustasoa ei saa laskea. Hyvä hoito sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ja lasten turvallisuus varhaiskasvatuksessa edellyttävät hyvän koulutuksen omaavaa hoitohenkilökuntaa ja koulutettuja kasvattajia.

Paavola muistutti, että hoitajien työnkuva on hoidettava kuntoon ja hoitajien työaika tulee voida suunnata hoitoon ja hoivaan. Hoidon tulee olla voimavaralähtöistä: tämä tarkoittaa, että se lähtee asiakkaan omista voimavaroista. Tukityöntekijöitä on oltava työpaikoilla riittävästi.

Paavola vaati puheenvuorossaan, että ympärivuorokautisen hoidon sitovaa hoitajamitoitusta tulee noudattaa ja mitoituksessa on huomioitava asiakkaiden hoitoisuus. Myös kotihoidossa on oltava riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa.

 – Alan vetovoimaa on nostettava, puheenjohtaja Paavola vaati. Työmäärän tulee olla kohtuullinen ja palkkausta tulee parantaa.