22.12.2016

SuPerin Paavola: Terveysasemien ovenavauspalveluille tulee todella kova hinta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan maamme hallitus on asiakkaiden valinnanvapauden osalta rehellinen, mutta samalla valitettavan itsepäinen. Hallitus joutui luopumaan uudistukselle asetetuista tärkeimmistä tavoitteista ja nosti keskiöön hallituksen sopimat linjaukset silläkin uhalla, että tulemme saamaan jatkossa kokonaistaloudellisesti arvioiden kalliimman järjestelmän. Alkuperäinen sote-uudistuksen tarve lähti siitä, että haluttiin tarjota kansalaisille helpompi pääsy terveysasemien lääkärivastaanotoille. Nyt esitetystä sote- ja maakuntauudistuksesta tulee kansalaisille todella kallis ovenavauspalvelu yksityisfirmojen lääkärien vastaanotoille, toteaa puheenjohtaja Paavola.

Sote-uudistuksen tavoitteena on hallituksen mukaan varmistaa ihmisille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut järkevillä kustannuksilla. Hallitus halusi nostaa asiakkaat ja yritykset keskiöön, mutta myöntää omissa selvityksissään, että kalliiksi tulee ja onnistumista mittaavat tuloksetkin ovat vielä hämärän peitossa. - Suomella ei ole varaa tällaisiin kokeiluihin, toteaa puheenjohtaja Silja Paavola.

Hallituksen esittämässä keskeneräisessä valinnanvapauden vaikutusten alustavassa arvioinnissa hallitus itse toteaa arvioinnin olevan hyvin vaikeaa. Hallitus toteaa, että yritystoiminnan mahdollisuudet ja asiakkaiden mahdollisuudet valita palveluiden tuottajat paranevat. Samassa arvioinnissa todetaan myös monituottajajärjestelmän rakentamisen aiheuttavan lisäkustannuksia ja saumattomien palveluketjujen toteutumisen olevan hyvin haastavaa. Myös asiakkaiden yhdenvertaisuuden ennakoidaan kärsivän. Sokerina pohjalla hallituksen arviossa on, että tietojärjestelmien rakentamisen toteutustapa on vielä epäselvä ja säästöjen toteutuminenkin on epävarmaa.

Uudistusesityksen parasta antia puheenjohtaja Paavolan mukaan on se, että terveysasemien lääkäripalvelut ovat jatkossa helpommin saatavissa. Uudistuksen toteuttaminen näyttää merkitsevän, että sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä moni työntekijä tulee jäämään työttömäksi ja suuri osa työpaikkansa säilyttävistä työntekijöistä joutuu jatkossa joustamaan omista työehdoistaan yritysten hyväksi. Jos arviointikriteereinä käytetään kokonaistaloudellista arviointia ja tavallista arkijärkeä,  siinä valossa esitetty malli ei ole hyvä eikä se myöskään tule kestämään.

Hallitus tulee oman esityksensä mukaisesti joustamaan yhdenvertaisten palveluiden tarjoamisesta maakuntien erilaisuudesta johtuen. Lisäksi palveluita tarvitsevien asiakkaiden omavastuuosuudet palveluista vaativat vielä selvittelyä. Jos käsiin jää järjestelmä, jossa asiakkaan palveluiden laatu tulee riippumaan siitä, kuinka paljon asiakkaalla on varaa niistä itse maksaa, silloin hallituksen esitystä arvioidaan perustuslain näkökulmasta. Lisäksi on muistettava, että tämän kaiken me tavalliset palvelunkäyttäjät tulemme maksamaan nykyistä korkeampina asiakasmaksuina ja veroina.

SuPerissa on lähes 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

 

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085