2.4.2020

SuPerin Paavola: Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii työnantajilta vastuullisempaa toimintaa hoitoalan työntekijöiden turvallisuudesta. SuPeriin tulleiden yhteydenottojen mukaan esimerkiksi kotihoidossa ja hoivakodeissa ei ole riittävästi suojavarusteita saatavilla. Myöskään ohjeistukset suojavarusteiden käyttämisestä eivät ole selkeitä.

– Ei ole tarkoitus, että työntekijä joutuu itse miettimään suojautumisen mahdollisuuksia, vaan työnantajan on annettava selkeät ja tarpeenmukaiset ohjeet ja riittävät suojavarusteet. Tartuntatautilain mukaan toimintayksikön on huolehdittava potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta suojauksesta ja sijoittamisesta. Henkilöstön edustajat on syytä ottaa mukaan työsuojeluasioihin, Paavola muistuttaa.

STM on ilmoittanut, että suojavarusteita on riittävästi. Näyttää kuitenkin siltä, että varusteet ovat menneet pääosin erikoissairaanhoitoon ja vanhustenhoito sekä vammaistyö ovat jääneet ilman. Kaikilla työnantajilla ei ole varmuusvarastoja suosituksista huolimatta. Valtiovalta toimittaa suojavarusteita sairaanhoitopiireille. On välttämätöntä, että niitä toimitetaan esimerkiksi myös vanhustenhoitoon ja vammaistyöhön myös yksityiselle sektorille.

– Työnantajien tulee järjestää ja tarvittaessa vaatia yksiköilleen riittävät määrät suojavarusteita, Paavola muistuttaa. – Jos epidemia pääsee jylläämään vanhustenhoidossa ja vammaistyössä, olemme pian erittäin huonossa tilanteessa. Vaikka nyt monella paikkakunnalla tilanne on vielä rauhallinen, on varauduttava sen äkilliseen pahenemiseen. Ennaltaehkäisy säästää nyt monia ihmishenkiä.

Kotiin annettavissa palveluissa tulee nyt välttää sitä, että asiakkaan luona käy useita hoitajia. Käyntimääriä tulee olla vähemmän, jos se on mahdollista, ja käyntien keston on oltava pidempi. Myös sijaisten tulee pysyä yhdellä alueella. Näin voidaan vähentää altistumista tartunnalle, Paavola kertoo. – Riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden sijoittumisesta tulee antaa selkeät ohjeet.

SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

www.superliitto.fi/korona