21.2.2019

SuPerin Paavola vaatii sitovaa hoitajamitoitusta lakiin

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii sitovaa lainsäädäntöä hoivakotien hoitajamitoitukseen ja sanktioita lain noudattamatta jättämisestä. Mitoituksen ehdoton lakisääteinen perälauta on oltava vähintään 0,7. Paavola nostaa esiin myös omavalvonnan ongelmat.

Hoitajamitoitusta on tähän asti yritetty korjata laatusuosituksin, joiden rikkomisesta ei kuitenkaan seuraa mitään sanktioita ja joita ei tämän vuoksi ole käytännössä pakko noudattaa. Tämän vuoksi mitoitus on kirjattava lakiin, asetustasoiset määräykset eivät riitä korjaamaan tilannetta. SuPer oli kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa vanhustenhoidon tilasta tänään 21. helmikuuta.

Paavola vaatii, että hoitajamitoitukseen lasketaan vain koulutetut hoitajat ja tukihenkilöstö lasketaan erikseen. Valtion on kompensoitava henkilöstömitoituksen kasvusta aiheutuvat kuntien menojen lisäykset. Lisäksi hoivakotien valvontaa on tehostettava ja henkilökunnalla on oltava aito mahdollisuus ilmoittaa epäkohdista.

– Hoitajamitoituksen laskentakaavan on oltava kaikille sama, eikä se saa aiheuttaa minkäänlaisia tulkintaongelmia, Paavola korostaa.

Niin sanotusta haamuhoitajailmiöstä on myös päästävä eroon. Ilmiössä työvuorolistoille merkitään henkilöitä, jotka eivät todellisuudessa työskentele vuorossa. Vuoroissa myös työskennellään osa-aikaisesti, vaikka todellisuudessa tarvittaisiin kokoaikaisia työntekijöitä. Tällöinkin on kyse haamuhoitajista. Työvuorolistoilla saattaa lisäksi olla keksittyjä henkilöitä tai sijaisia, jotka eivät enää työskentele organisaatiossa. Näin henkilöstömitoitusta yritetään virheellisesti osoittaa todellisuutta paremmaksi.

Osa hoitajavajeesta korjaantuu ilman lisähenkilöstöä, sillä osa-aikaisten ja nollatuntisopimuksilla työskentelevien hoitajien työtunteja voidaan välittömästi lisätä.

– Jos hoitotyössä saadaan henkilöstömitoitus ja muut työnteon edellytykset sekä palkkaus kuntoon, merkittävä osa hoitohenkilöstöä saadaan takaisin hoito- ja hoivatyöhön, puheenjohtaja Paavola kertoo.

Valvontaa on tehostettava

2010-luvulla on siirrytty omavalvontaan, jossa on kuitenkin suuria puutteita.  Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus epäkohdista on keskeinen osa omavalvontaa. Työntekijöillä on oltava aito mahdollisuus tuoda epäkohtia esiin ilman pelkoa vastatoimista. SuPer ehdottaa, että työnantajan osaamista on lisättävä ja henkilöstö otettava mukaan omavalvonnan suunnitteluun.

– Kunnilla ja kuntayhtymillä on Kuntalain mukaan vastuu valvoa sekä omaa toimintaansa että yksityistä palvelutuotantoa, Paavola muistuttaa.

– Jos korjaustoimet eivät auta, on pohdittava, pitääkö vanhustenhoidon olla jatkossa voittoa tavoittelematonta toimintaa.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

 

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085