16.11.2016

SuPerin Paavola: Vanhukset ansaitsevat koulutetun hoitohenkilökunnan osaamisen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on ylpeä vanhustenhoidon osaamisen tasosta Suomessa. Lähi- ja perushoitajat ovat vanhustenhoidon suurin ammattiryhmä, vanhustenhoidon asiantuntijoita, jotka työllään mahdollistavat monen omaisen täysipainoisen keskittymisen työelämään. Vanhukset ja heidän hoitajansa ansaitsevat, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi turvaamaan hyvä ja turvallinen hoito.

Hallituksen suunnitelma pienentää vähimmäishenkilöstömitoitus 0,5:stä 0,4:ään ei saa toteutua. Mitoituksen pienentämisen sijaan suunnitelmissa on myös sallia mitoitukseen laskettavaksi hoitoalalle kouluttamattomat työntekijät. Eli käytännössä koulutettujen hoitajien henkilöstömitoitus laskisi myös tässä vaihtoehdossa.  – Jos nämä suunnitelmat toteutuvat, yhteiskunta antaa vanhusten kuolla sänkyihinsä ennen aikojaan, SuPerin puheenjohtaja Paavola varoittaa.

SuPer on erittäin huolissaan vanhusten arvostuksen tilasta Suomessa tällä hetkellä. Moni päättäjä ei ymmärrä, kuinka vaikeasti hoidettavia vanhukset tänä päivänä ovat. Tilanne on aivan toisenlainen kuin esim. 10 vuotta sitten. Ongelma on samanlainen koko vanhustenhoidossa kotihoidosta ympärivuorokautiseen hoitoon. 

– Jos vanhustenhoidosta säästetään, emme enää ole sivistysvaltioiden joukossa. Päättäjät joko mahdollistavat ratkaisuillaan inhimillisen ja ihmisarvoisen vanhuuden kansalaisille tai eväävät sen heiltä, Paavola muistuttaa.

Hoitajien vahva viesti päättäjille on, ettei nykyistä pienempää koulutetun hoitohenkilökunnan vähimmäismitoitusta saa hyväksyä. Tällöin ei ole mahdollista turvata hyvää ja turvallista hoitoa. Hoitajien työmäärä tulee olemaan kohtuuton, sillä jo nyt tarvittaisiin lisää hoitohenkilökuntaa.

– Työelämää ollaan nyt uudistamassa turvattomaan suuntaan. On ristiriitaista, että työehtoja halutaan heikentää, jotta saadaan luotua uusia työpaikkoja, mutta samalla ollaankin vähentämässä työntekijöiden määrää. Yksipuolinen joustavuus ja siihen painostaminen eivät rakenna luottamusta työntekijöiden ja työnantajien välillä. Lisäksi puheet siitä, että Suomeen on tulossa paremman asenteen omaavia työntekijöitä, ovat röyhkeitä ja epäkunnioittavia. Yhteiskuntarauhaa rakennetaan parhaiten niin, että säilytetään kunnioittava ja arvostava suhtautuminen kansalaisiin, Paavola vaatii.

SuPerissa on lähes 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085