10.4.2024

SuPerin Paavola: Vanhukset ollaan jättämässä heitteille hallituksen päätöksellä

Helsingin Sanomien mukaan hallitus harkitsee vanhusten ympärivuorokautisen hoidon hoitajamitoituksen höllentämistä 0,55:n tasolle. – Hallitus on jo myöhentänyt 0,7:n hoitajamitoitusta ja nyt se näyttää todellisen arvomaailmansa, jossa vanhukset ovat pelkkä menoerä, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

–Tällä tasolla ei pystytä tekemään lainkaan voimavaralähtöistä hoitoa vaan hoito on säilytystä. Mitoituksen lasku merkitsee sitä, että hallitus jättää tietoisesti vanhukset heitteille. Hallituksen on ymmärrettävä, mitä se on tekemässä ja mitä tästä päätöksestä seuraa. Paavolan mukaan päätös poistaisi Suomen hyvinvointivaltioiden joukosta ainakin vanhustenhoidon osalta. Suomi on sitoutunut useisiin kansainvälisiin kidutuksen ja muun epäinhimillisen kohtelun vastaisiin sopimuksiin ja siksi SuPer harkitsee asian viemistä näitä sopimuksia valvovien organisaatioiden kansainväliseen arviointiin.

Vanhustenhoito siirretään tällä hallituksen suunnittelemalla esityksellä omaisten vastuulle. Kestääkö Suomen työmarkkinat ja talous sitä, että etenkin naiset jäävät kotiin hoitamaan omaisiaan, Paavola kysyy. – Tämä on iso yhteiskunnallinen harppaus taaksepäin, joka heikentää toteutuessaan merkittävästi naisten toimeentuloa, eläkettä tulevaisuudessa ja urakehitystä.

– Sitovan minimihoitajamitoituksen tarkoituksena on, että kaikki ikääntyneet saavat tarpeenmukaista hoitoa. Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat tarvitsevat eniten hoitoa ja kriteerit ovat tiukat. Hoitajien määrän vähentäminen vaarantaa merkittävästi asiakasturvallisuuden ja myös työturvallisuuden. Tällä esityksellä rikotaan useita lakeja, Paavola muistuttaa.

Paavola muistuttaa myös, että hoitajamitoituksen höllentäminen heikentäisi merkittävästi alan veto- ja pitovoimaa. SuPerin jäseniltä tulee paljon viestiä työntekijöiden jaksamisongelmista ja arvostuksen puutteesta. Koetaan, että päättäjien toimet ovat kaukana todellisuudesta.

– Nämä järjettömät ja epäinhimilliset päätökset täytyy saada loppumaan. Ihmisarvoa ne eivät kunnioita lainkaan. Samaan aikaan kun puhutaan henkilöstömitoituksen pienentämisestä, halutaan hoitajia korvata myös teknologialla, vaikka vanhustenhoidossa teknologiaa käytetään todella paljon. On älypatjoja,- lattioita, turvarannekkeita ja -kaaria, joilla seurataan hoidettavan kulkua ja liikkumista. Myös turvakameroita on todella paljon käytössä. Pitää muistaa, että puhumme hoitopaikasta, josta ei kotiuduta kuin korkeintaan taivaan kotiin. Yksiköissä tarvitaan ammatti-ihmisiä hoitamaan muistisairaita, liikuntakyvyttömiä ja elämän viimeisillä metreillä olevia hauraita vanhuksia. Jokaisen elämä päättyy aina, mutta sivistysvaltiossa se ei saa päättyä hoitamattomuuteen, Paavola muistuttaa.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085