5.3.2019

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuslaista on poistettava pykälä, joka sallii alituksen henkilöstömitoituksessa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan varhaiskasvatuksen tilanteesta. Henkilökuntaa on liian vähän ja vaaratilanteita pääsee syntymään. Varhaiskasvatuslaissa on pykälä, joka sallii lyhytaikaisen poikkeamisen henkilöstömitoituksesta. SuPerin mukaan tämä poikkeamispykälä tulee poistaa. Paavola puhui tänään Varhaiskasvatus tulevaisuudessa -seminaarissa Helsingissä.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevillä lähihoitajilla ja lastenhoitajilla on erittäin korkea motivaatio ja osaaminen työskennellä lasten parhaaksi. Hyvä ammatillinen tiimityö on erittäin tärkeää, ja lapset sekä työtoverit vahvistavat koettua työn imua. Jotta työtä voi tehdä hyvin, tulee kasvattajia olla riittävästi lapsimäärään suhteutettuna.

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus vaatii koulutetun henkilöstön jatkuvan läsnäolon. Varhaiskasvatuslaissa pykälä 36 mahdollistaa tilapäisen mitoituksesta poikkeamisen, mitä ei kuitenkaan ole tarkemmin määritelty laissa. Päiväkodeissa on usein tilanne, ettei aikuisia ole läsnä sitä määrää, jonka lainsäätäjä on tarkoittanut.

− Seuraavan hallituksen on avattava varhaiskasvatuslaki ja poistettava pykälä laista kokonaan, puheenjohtaja Paavola vaatii.

Ryhmissä on myös osa-aikaisesti hoidossa olevia lapsia. Jotta kasvattajia olisi koko ajan riittävästi suhteessa lasten määrään, osa-aikaisesti hoidossa olevat lapset on sijoiteltava eri hoitoaikoihin. Nyt he saattavat olla paikalla säännöllisesti yhtä aikaa.

Lapset tarvitsevat kasvattajien läsnäoloa ja aikaa sekä turvallisen ja rauhallisen kasvuympäristön. Jos lapsia on liikaa ryhmässä suhteessa aikuisten määrään, levottomuus lisääntyy ja stressitaso kasvaa melutason noustessa. Tämä heikentää keskittymiskykyä ja oppimisvalmiuksia sekä vaikuttaa minäkuvan kehittymiseen. Vaarana on myös syrjäytymisriskin kasvaminen. On kysymys yksilön kannalta isosta asiasta ja myös yhteiskunnallisesti merkittävästä ongelmasta.

− Jos ongelmia ei saada korjattua, on pohdittava, pitääkö varhaiskasvatuksen olla yksityisellä sektorilla voittoa tavoittelematonta toimintaa, Paavola vaatii. 

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

 

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085