8.2.2010

SuPerin Palomäki: Kunta-alan neuvottelutulos jatkaisi samapalkkaisuuden edistämistä

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki
pitää kunta-alan neuvottelutulosta kohtuullisena kuntien erittäin vaikeassa taloudellisessa
tilanteessa.

Ratkaisu olisi kustannusvaikutuksiltaan 0,9 prosenttia kunta-alan palkkasummasta. Tähän 
sisältyy erisuuruisia palkankorotuksia ammattiryhmittäin. Mm. hoitajille kohdennettaisiin 1,3 
prosenttia samapalkkaisuuden mukaan, perusteena naisvaltaisuus. Sopimuskausi olisi 1.2.2010-
31.12.2011. Sopimus voidaan tarvittaessa irtisanoa päättymään 28.2.2011. 1.5.2011 tai sen jälkeen 
tulevista palkankorotuksista sovittaisiin 31.1.2011 mennessä.

Sopimusesitykseen sisältyy myös 0,7 %:n tuloksellisuuserä sekä palkkojen alarajakorotuksia. 
SuPerin tärkeänä pitämä pääluottamusmiesten ajankäytön 
sitovuus on mukana esityksessä.

SuPerin hallitus kokoontuu tiistaina päättämään omalta osaltaan neuvottelutuloksen 
hyväksymisestä.

SuPeriin kuuluu yli 73 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla.

Lisätietoja: puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634