18.1.2011

SuPerin Palomäki: Palvelujen yksityistäminen ei ole ratkaisu

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Juhani 
Palomäki kehottaa kuntasektoria muokkaamaan rakenteitaan ja järkevöittämään toimintojaan 
kritiikittömän yksityistämisen sijaan.

Kunnat ovat perinteisesti sekä vastanneet sosiaali- ja terveyspalveluista että tuottaneet ne omana 
toimintanaan. Julkisten palvelujen rinnalla on ollut yksityisiä palveluja. Ne ovat täydentäneet 
järkevällä tavalla kuntien palvelutoimintaa. Viime vuosina kunnat ovat kääntäneet kehityksen 
suuntaa. Ne ovat kilpailuttaneet yhä enemmän yksityisiä palveluntuottajia tavoitteena 
kustannussäästöt. Tällä tavalla kuntien johto on osoittanut, ettei se ole ollut pätevä johtamaan itse 
tehokkaasti näiden palvelujen tuotantoa. Yrityksethän tekevät samalla toiminnalla voittoa. Kuntien 
toivomat kustannussäästöt eivät ole monin paikoin toteutuneet.

Kunnat siirtävät yhä enemmän sosiaali- ja terveyspalvelutoimintoja yksityissektorin hoidettavaksi. 
Suuret kansainväliset sijoitusrahastojen omistamat yritykset valtaavat alaa. Paikalliselle 
pienyrittäjyydelle ei jää tilaa toimia. Pitkällä tähtäimellä kuntia uhkaa merkittävä kustannusten 
nousu, kun suuret toimijat pääsevät sanelemaan hintatason.

Suuri yritysketjujen toimiminen markkinoilla merkitsee sitä, että paikalliset pienyritykset joutuvat 
entistä suurempiin vaikeuksiin tarjouskilpailuissa. Pienyritysten toimitiloja jää tyhjiksi, hoitajia 
työttömiksi. Yrittäjät ajautuvat pahimmassa tapauksessa konkurssiin. 
Kehityksen tuloksena on, että maassamme on tulevaisuudessa vain muutama todella suuri toimija. 
Tämä ei ole kuntien, veronmaksajien eikä palvelujen käyttäjien etu.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarvitaan iso rakennemuutos, joka koskee myös rahoituksen 
järjestämistä. Kunnilla ja kuntayhtymillä on kaikki edellytykset kehittää omaa toimintaansa ilman 
palvelujen ulkoistamista. 
Purkamalla hierarkkisia rakenteita, kehittämällä johtamista ja antamalla eri ammattiryhmille 
edellytykset käyttää monipuolisesti osaamistaan kuntatyönantajat pystyvät järjestämään toimintansa 
asiakaslähtöisesti ja taloudellisen tehokkaasti. Kuntien henkilöstö on mielellään mukana tässä 
kehitystyössä. On järkevää ottaa mallia niistä kunnista ja kuntayhtymistä, jotka ovat järjestäneet 
toimintansa mallikelpoisesti.

SuPeriin kuuluu yli 76 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634