9.4.2010

SuPerin Palomäki: Sosiaali- ja terveystoimeen tarvitaan toimiva ja vahva toimintamalli

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäen 
mielestä Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto on ajautumassa umpikujaan. Järjestelmää eivät 
pelasta Paras-hankkeen mukaiset yhteistoiminta-alueet eivätkä kuntaliitokset ja siksi puheenjohtaja 
Palomäki haluaa tuoda keskusteluun uuden toimintamallin, jonka työnimeksi SuPer on luonut 
uuden termin "sotealuekuntamalli".

SuPer on huolissaan siitä, että kunnat eivät ole pystyneet tuottamaan ja kustantamaan sellaisia 
sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointipalveluita, joita kansalaisilla olisi oikeus odottaa. Kuntien 
talousahdinko ennen nykyistä lamaakin oli sellainen, että se aiheutti kuntalaisille huonoja palveluja 
ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle huonot työolosuhteet. - Näköpiirissä on nyt kehitys, 
joka tulee entisestään pahentamaan tilannetta, toteaa puheenjohtaja Palomäki.

SuPer on päättänyt esittää valtiovallan edustajille yhden toimintamallin, jossa on paljon yhteisiä 
elementtejä Kainuun hallintomallikokeilun kanssa. Tämä SuPerin esittämä malli olisi puheenjohtaja 
Palomäen mukaan kaikkia nykymalleja toimivampi ja oikeudenmukaisempi ja siinä esitettyjen 
periaatteiden mukaisesti Suomen kunnat pystyisivät tuottamaan sosiaali- ja terveystoimen palvelut 
myös useiden vuosikymmenienkin kuluttua.

Sotealuekuntamallissa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sijoitetaan samaan 
organisaatioon, joka toimii kuntayhtymämuodossa. Alueet muodostuisivat nykyisen valtion 
aluehallintovirastojaotuksen mukaisesti ja alueen kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset 
jaetaan tasan alueen asukkaiden kesken. Puheenjohtaja Palomäen mukaan malli toisi ratkaisun 
moneen muuhunkin kuin sosiaali- ja terveystoimen ongelmakysymykseen.

SuPerin malli on lähetetty poliittisille päättäjille jatkokeskusteluiden pohjaksi ja siihen voi 
tarkemmin tutustua myös SuPerin www-sivuilla, osoitteessa www.superliitto.fi. Puheenjohtaja 
Palomäki toivoo esityksen herättävän vilkasta keskustelua ja sitä, että malli otettaisiin vakavaan 
pohdintaan ja sen tarkemmasta selvittämisestä sovittaisiin viimeistään tulevassa hallitusohjelmassa.

SuPeriin kuuluu yli 75 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla.

Lisätietoja: 
Puheenjohtaja Juhani Palomäki, puh. 044 569 2634 
Kunta-asiantuntija Jussi Salo, puh. 050 411 0169 
  
 
 
 
17 
 
SuPerin Palomäki K