23.8.2011

SuPerin Palomäki: Valtionosuuksien leikkaus kohdistuu vanhuksiin, vammaisiin ja lapsiin

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtajan Juhani Palomäen mielestä 
valtiovarainministeriön esitys kuntien valtionosuuksien leikkauksista vuodelle 2012 merkitsee 
suuria vaikeuksia vanhusten, vammaisten ja lasten palveluiden järjestämisessä.

Valtiovarainministeriön esittämät kuntien valtionosuuksien leikkaukset johtavat useissa kunnissa 
hyvin vaikeaan tilanteeseen. Ministeriö on esittänyt toteuttavansa leikkaukset kerralla.

Kuntien olisi turvattava palvelut, mutta rahaa niiden järjestämiseen on käytettävissä liian vähän. 
Kunnallisveroprosentin nostoon joudutaan turvautumaan useassa kunnassa, mutta verotulojen 
kasvun ennustaminen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on hyvin epävarmaa.

Vanhusten, lasten, vammaisten ja sairaiden palvelut olisi turvattava laadukkaina. Monissa kunnissa 
näitä palveluja tuottava henkilöstö toimii jo nyt jaksamisensa äärirajoilla. Toimintamenojen 
supistaminen ei tule parantamaan tilannetta nykyisestä. Uusi tilanne kunnissa voi puheenjohtaja 
Palomäen mielestä johtaa palveluiden hyvin voimakkaaseen heikkenemiseen.

SuPer on vaatinut hoitohenkilöstön lisäämistä erityisesti vanhuspalveluihin. Alalla toimivat 
työntekijät ovat nääntymässä työtaakkansa alle ja vanhukset joutuvat tyytymään entistä heikompiin 
palveluihin, mikäli nykyistä kehityskulkua ei pystytä pysäyttämään. - Vanhukset ansaitsevat 
turvallisen, hyvän hoidon ja arvokkaan vanhuuden, Palomäki muistuttaa.

Valtionosuuksien leikkaus aiheuttaa kuntatyöntekijöiden toimintaedellytysten heikkenemistä ja siitä 
tulee aiheutumaan myös lisääntyviä sairauslomia ja jopa työkyvyttömyyseläkkeelle lähtijöiden 
määrä voi kasvaa. Tämä kierre johtaa työurien lyhenemiseen eikä suinkaan tule pidentämään niitä 
siten kuin hallitusohjelmassa toivotaan.

- Valtionosuuksia ei saa leikata, vaan valtion tulee osallistua entistä voimakkaammin yhdessä 
kuntien kanssa kansalaisten peruspalvelujen turvaamiseen, Palomäki vaatii.

SuPeriin kuuluu yli 77 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla.

Lisätietoja: 
Puheenjohtaja Juhani Palomäki, puh. 044 569 2634