9.3.2011

SuPerin Palomäki: Vanhukset unohdettu vanhuspalvelulaissa

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki on pettynyt 
valmisteilla olevaan ikälakiin, ns. vanhuspalvelulakiin. Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema 
luonnos laista luovutettiin tänään peruspalveluministeri Paula Risikolle. SuPer on vaatinut, että 
lakiin saadaan ehdottomasti mukaan henkilöstömitoitus, mutta poliittisten päättäjien mukaan 
vastustus tähän on ollut liian kova Kuntaliiton taholta. - Vanhustenhoidon tilanne on jo nyt monin 
paikoin todella järkyttävä, Palomäki kertoo. - Suositukset henkilöstömitoituksista eivät ole 
riittäneet. Laki olisi järeämpi keino tarttua tähän keskeisimpään epäkohtaan.

Lakiehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden pitäisi ilmoittaa palveluissa 
havaituista epäkohdista välittömästi palvelun vastuuhenkilölle tai valvovalle viranomaiselle. - Näin 
tapahtuu jo nyt, mutta päättäjät eivät useinkaan korjaa asioita tiedon saatuaan. Myös SuPer on 
puuttunut useasti epäkohtiin ja tuonut niitä niin päättäjien tietoon valtakunnallisesti ja alueellisesti, 
Palomäki muistuttaa. - Suurin ongelma vanhustenhoidossa on riittämätön koulutetun 
hoitohenkilökunnan määrä. Tähän perusongelmaan tullaan aina, kun lähdetään selvittelemään syitä 
epäkohtiin.

SuPer vaatii henkilöstömitoituksia lakisääteisiksi niin laitoshoidossa kuin kotihoidossakin. 
Laitoshoidossa on käytössä suositukset, kotihoidossa suosituksia ei ole. SuPer selvitti alkuvuodesta 
kotihoidon tilannetta. Selvityksen mukaan suurin ongelma on se, ettei koulutettua 
hoitohenkilökuntaa ole riittävästi.

Useat poliittiset päättäjät ovat sitä mieltä, ettei lakia tarvita, vaan työnantajien tulee huolehtia 
riittävästä henkilöstömitoituksesta. - Jos tilanne olisi näin hyvä, emme vaatisi lisää normeja kuntien 
"harmiksi", Palomäki sanoo. - Yhteisenä tavoitteena tulisi olla palvelujen turvaaminen ja 
henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen. Kuntien tärkein voimavara on jaksava ja hyvinvoiva 
henkilöstö, Palomäki muistuttaa.

SuPer tapasi aluehallintoviraston edustajia viime viikolla ja käynnistää tiiviimpää yhteistyötä 
valvontaviranomaisten kanssa henkilöstömitoitusten osalta. Mitoitusongelma kasvaa voimakkaasti 
koko ajan.

SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki vetää SuPerin vaalipaneelin tänään 9.3. Turussa Hamburger 
Börsissä klo 17.30-20.00.

SuPeriin kuuluu yli 76 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla. 

Lisätietoja: Juhani Palomäki, 044 569 2634