16.1.2012

SuPerin Palomäki: Vanhuspalvelulakiin saatava henkilöstömitoitus

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki päättää puheenjohtajuutensa kesäkuun liittokokouksessa. Kevään keskeisin tavoite Palomäen mukaan on saada vanhuspalvelulakiin henkilöstömitoitus. – Kentältä saapuvat viestit ovat todella huolestuttavia. Koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittämättömästi ja asiakkaiden turvallisuus on vaarantunut monin paikoin. Palveluja tuottavat julkiset ja yksityiset työnantajat eivät noudata suosituksia henkilöstömitoituksista. Kotihoidossa ei ole käytössä edes suosituksia. Laitos- ja kotihoitoon tarvitaan laki henkilöstömäärästä ja sanktiot lain noudattamatta jättämisestä, Palomäki vaatii.

Vanhustenhoidon ongelmat ovat viime vuosina kärjistyneet. Kunnat ovat ulkoistaneet palveluita ilman riittävää osto-osaamista. Osa kunnista on ostanut palvelut riittämättömällä henkilöstömäärällä jo lähtökohtaisesti. Yksityinen palveluntuottaja on saattanut jopa alittaa sopimuksessa määritellyn henkilöstömäärän. Ongelmaksi on muodostunut, keitä mitoitukseen lasketaan. Paikoin on mitoitukseen saatettu laskea jopa toimitusjohtaja. – Mitoitukseen on laskettava vain koulutettu hoitohenkilökunta, joka osallistuu varsinaiseen hoitotyöhön, Palomäki vaatii.

Suositus laitoshoidon henkilöstömäärästä on laadittu ohjeistukseksi ja kertoo kuinka paljon hoitohenkilökuntaa on oltava, jotta saavutetaan hyvä hoidon taso. Jos asiakkaat ovat huonokuntoisempia, henkilöstömäärää on nostettava. Suositukset on laadittu työnantajien avuksi ja ohjeeksi. Jos suosituksia ei noudateta, on se viesti siitä, ettei haluta tuottaa hyvää hoitoa. – Vanhuksilla on oikeus hyvään, turvalliseen hoitoon, Palomäki muistuttaa. –  Jos kunnat eivät tätä pysty turvaamaan, on asiaan puututtava lainsäädännöllä.

–  Kuntaliiton mukaan kunnille ei tulisi sälyttää lisää velvoitteita. Vanhuksista huolehtiminen ei ole uusi velvoite kunnille. Niillä on jo nyt velvollisuus huolehtia vanhustenhoidosta. Pelkät suositukset ovat tarjonneet helpon keinon paeta vastuusta. Laki ja erityisesti riittävät sanktiot sen noudattamatta jättämisestä tekisivät vastuunpaon vaikeammaksi. Samalla laki olisi selkeä viesti valtion taholta asian tärkeydestä. On kysymys arvoista. Jos asian annetaan olla ja katsotaan miten huonoksi tilanne lopulta menee, on se osoitus välinpitämättömyydestä.

SuPeriin kuuluu 80 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Vanhustenhoidossa lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä.

Lisätietoa: puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634