14.9.2010

SuPerin Palomäki: Vanhustenhoidossa tarkasteltava kriittisesti laitospaikkojen vähentämistä

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki on 
tyytyväinen, että Helsingin kaupunki tarkastelee uudelleen laitospaikkojen määrää suhteessa 
kotihoitoon. Liian nopeasti toteutettu laitospaikkojen vähentäminen on saattanut vanhustenhoidon 
tilanteeseen, jossa vanhukset eivät saa parasta mahdollista hoitoa. - On vastuullista toimintaa, että 
Helsingin kaupunki tarkastelee uudelleen toimintaansa ja huolehtii, etteivät vanhukset jää heitteille, 
Palomäki sanoo.

Hallitusohjelmassa on yhtenä tavoitteena lisätä kotona asumista ja vähentää laitospaikkoja. On 
todettu, että vanhukset haluavat olla kotona mahdollisimman pitkään. Ratkaisuja tehtäessä onkin 
otettava huomioon vanhuksen oma mielipide ja toivomus. Osassa kunnista saattaa jopa olla tarve 
lisätä laitospaikkoja. Niissä kunnissa, joissa laitospaikkoja voidaan vähentää ja kotona asumista 
lisätä, on ehdottomasti lisättävä paikkoja ja henkilökuntaa tuettuun palveluasumiseen sekä 
henkilökuntaa kotihoitoon. Nämä päätökset kotihoidon ja tuetun palveluasumisen vahvistamisesta 
on tehtävä samaan aikaan kun tehdään päätökset laitospaikkojen vähentämisestä. - Laitospaikkojen 
vähentäminen ilman kotona asumisen selkeää tukemista aiheuttaa riskin heitteillejätöstä, Palomäki 
muistuttaa.

- Vanhusten määrän tuntuva kasvu lähivuosina ja myös heikkokuntoisten vanhusten määrän kasvu 
luovat tarpeen tarkastella vanhustenhoitoa kriittisesti. - On erittäin tärkeää, että jokaisen asiakkaan 
kohdalla tehdään harkittu ratkaisu hoitopaikasta kotihoidon, tuetun palveluasumisen ja laitoshoidon 
välillä, Palomäki sanoo.

Jotta vanhustenhoito saadaan riittävälle tasolle valtakunnallisesti, on toimittava pitkäjänteisesti ja 
luotava edellytyksiä sille, että vanhustenhuolto saatetaan kaikissa kunnissa tavoitteiden mukaiselle 
tasolle. - Vanhustenhoidon taso vaihtelee hyvinkin paljon kunnittain. On erittäin tärkeää että 
valmisteilla olevassa vanhuslaissa määritellään koulutetun hoitohenkilökunnan mitoitus. On 
osoittautunut, etteivät suositukset riitä, Palomäki kertoo.- Esimerkiksi kotihoidossa on asiakasta 
kohti käytettävä aika aivan liian riittämätön. Mitoitukset on ehdottomasti saatava lakisääteisiksi.

SuPeriin kuuluu yli 76 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634