8.2.2017

SuPerin puheenjohtaja kansanedustajatapaamisessa: Vanhustenhoidon henkilöstömitoitukseen laskettava vain koulutetut hoitajat

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on huolissaan vanhustenhoidon tilasta ympärivuorokautisessa hoidossa ja kotihoidossa. SuPer haastoi loppuvuodesta kansanedustajat työskentelemään vanhustenhoidossa yhden työvuoron. SuPer halusi näyttää päättäjille vanhustyön arkea, jotta päätökset pohjautuisivat todelliseen tilanteeseen. Koulutetun hoitohenkilöstön riittävän määrän turvaaminen on keskeisin vanhustenhoidon laatuun vaikuttava tekijä. SuPer järjesti palautekeskustelun haasteen vastaanottaneille kansanedustajille tänään keskiviikkona. Kaikkiaan liiton haasteen vastaanotti noin 40 kansanedustajaa ja avustajaa.

Vanhustenhoidon henkilöstömitoituksesta on käyty viime vuosina kiivasta keskustelua. Selkeä viesti vanhustenhoidossa työskenteleviltä hoitajilta on, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on oltava nykyistä enemmän. Mitoitus on riittämätön niin ympärivuorokautisessa hoidossa kuin myös kotihoidossa. Kotihoito on lähellä katkeamispistettä.

Hallitus perui suunnitelmansa pienentää minimihenkilöstömitoitusta, mutta on päättänyt laskea mitoitukseen myös muita kuin hoitajia. SuPerin mukaan tämä heikentää potilasturvallisuutta ja hoidon laatua. Myös työturvallisuus vaarantuu. Mitoitukseen tulisi laskea vain koulutettu hoitohenkilökunta. Myös avustavaa henkilökuntaa tarvitaan, mutta turvallinen hoito rakentuu sille, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi. Ammatillisuus näkyy hoidon laadussa ja asiakkaan kohtaamisessa.

SuPerin järjestämässä palautekeskustelussa nousi esiin seuraavia kokemuksia kansanedustajien työvuorosta vanhustenhoidossa:

Koulutus on kaiken a ja o. Riittävä määrä hoitajia on erittäin tärkeää hyvän hoidon turvaamisessa. Hyvällä johtamisella luodaan hyvä työilmapiiri. Toimivat ja avarat tilat ovat tärkeät turvallisuuden ja hyvän hoidon näkökulmasta. Toimimattomat tilat vaikeuttavat ja hidastavat työtä. Liian paljon aikaa kuluu raportointiin, vaikka raportointi onkin olennainen osa työtä. Hoitajat haluaisivat olla suorassa asiakastyössä, lähellä ihmistä. Sijaisia on vaikea saada. Sairauspoissaolojen määrä on paikoin todella suuri. Henkilöstömitoituksessa ei ole yhtään löysää. Kun resurssit ovat pienet, hoitajat eivät ehdi olla asiakkaan kanssa niin paljon kuin haluaisivat. Vaikka henkilökuntaa on vähän, hoitajat tekevät työnsä hyvin ja lämmöllä. Kaikki palautekeskusteluun osallistuneet kertoivat arvostavansa suuresti hoitajien työtä.

SuPer kiittää kansanedustajia haasteen vastaanottamisesta.

SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085