12.9.2014

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola Lähihoitajatapahtumassa: Lähihoitajat turvaavat sosiaali- ja terveydenhuollon

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola haastaa työnantajat hyödyntämään paremmin työmarkkinoilla jo olemassa olevaa osaamista. – Sosiaali- ja terveydenhuollossa on edelleen työpaikkoja, joissa lähi- ja perushoitajien ammatillista osaamista ei käytetä, vaan sitä rajoitetaan ilman järjellistä syytä, puheenjohtaja Paavola kertoo. – Lähihoitajakoulutuksen tuottama hyvä ammattiosaaminen pitää tunnustaa ja hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi.

Lähi- ja perushoitajien ammattiosaaminen käyttöön
Varhaiskasvatuksessa lähihoitajan työn ydin on kantaa vastuu lapsen kehityksestä, turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä kokonaishyvinvoinnista. Pedagogiikan ymmärtäminen ja hallinta kuuluvat lähihoitajan varhaiskasvatustyöhön, esimerkiksi ryhmänohjaustilanteissa. Viime aikoina on keskusteltu lääkehoidon varmistamisesta päiväkodeissa ja kouluissa. Yli 20 prosentilla lapsista on jokin pitkäaikaissairaus. Suomessa lasten diabetes on yleisempi kuin missään muualla maailmassa. Lähihoitajat ja lastenhoitajat ovat päiväkodeissa ainoa terveydenhuollon ammattiryhmä, jolla on oikeus toteuttaa lääkehoitoa. Varhaiskasvatuksessa on säilytettävä lähihoitajien vahva osuus kasvattajista.

Kouluissa terveydenhuollon ammattihenkilöitä ovat terveydenhoitajat sekä koulunkäynninohjaaja silloin, kun hänellä on lähihoitajatutkinto. Myös kouluissa on siten mahdollisuus turvata oppilaiden lääkehoito. Lähihoitajatutkinnon omaavia koulunkäynninohjaajia tulisikin palkata nykyistä enemmän ja hyödyntää heidän laaja-alaista osaamistaan.

Lähi- ja perushoitajien osaaminen tulee ottaa laajasti käyttöön myös sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. – Sellainen toimintatapa, jossa kategorisesti evätään lähi- ja perushoitajilta osallisuus kokonaisvaltaiseen potilaan hoitoon, on kyseenalainen, kun tarkastellaan toimintaa potilaslähtöisesti, Paavola sanoo. - Sekä lääkehoito että perushoito ja päivittäinen kuntouttava hoito ovat potilaalle ehdottoman tärkeitä. Kokonaisvaltainen hoito on asiakaslähtöistä hoitoa.

Osaamisen käyttö lisää työssäjaksamista ja -jatkamista
SuPer selvitti jäsentensä työoloja vammaispalvelutyössä keväällä 2014. Selvityksen mukaan ne, jotka saavat käyttää osaamistaan laaja-alaisesti, työskentelevät nykyisessä työpaikassaan todennäköisemmin kahden vuoden kuluttua kuin ne lähi- ja perushoitajat, joiden osaamista ei hyödynnetä arjen työssä.

Jokaisella on oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan
Lapsella on oikeus saada hoitoa myös päiväkodissa ja koulussa. Jokaisella on oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan. Hoitajilla on oikeus toteuttaa eettisesti hyvää hoitoa ja käyttää koko osaamistaan asiakkaan parhaaksi. - Jos osaamista ei saa käyttää, se rapautuu, ja siihen meillä Suomessa ei ole varaa, Paavola muistuttaa.

SuPerin vuosittainen lähihoitajatapahtuma kokoaa yhteen noin 1 500 lähihoitajaa ja lähihoitaja-opiskelijaa. Tapahtuma järjestetään 12.9. Helsingissä Messukeskuksessa.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.


Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085