11.2.2014

Puheenjohtaja opintopäivillä 11.-12.2:

Lähihoitajakoulutuksella turvataan työvoimansaanti sote-alalle

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii, että lähihoitajien laaja-alainen osaaminen huomioidaan työtyöpaikolla ja otetaan kokonaisuudessaan käyttöön.Lähihoitajien monipuolinen koulutus antaa koulutetulle lähihoitajalle hyvät valmiudet toimia monissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Lähihoitajatutkinto on kehitetty ja sitä kehitetään koko ajan työelämän tarpeisiin. SuPer on esittänyt lähihoitajakoulutuksen lisäämistä koska se on paras tae sille, että kasvava hoitajien tarve tulevina vuosina pystytään täyttämään.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ihmettelee, miten joissakin työpaikoissa on varaa jättää käyttämättä hyvin koulutetun lähihoitajan ammatillista osaamista ja tuhlata jo ennestään niukkoja resursseja. Lähihoitajan työ on hoidon tarpeessa olevan ihmisen päivittäisten perustoimintojen tukemista, sairauksien hoitoa, kuntoutusta, ennaltaehkäisevää toimintaa ja lasten kasvun tukemista. Koulutetuilla lähihoitajilla on suuri merkitys moniammatillisissa työryhmissä ja he soveltuvatkin siksi hyvin lähes kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkoihin ja pystyvät hoitamaan ihmisiä syntymästä aina kuolemaan, toteaa puheenjohtaja Paavola.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tekemän työvoimatarveselvityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta puuttuu vuonna 2025 vähintään 20 000 koulutettua työntekijää. Lisäämällä lähihoitajakoulutuksen aloituspaikkoja 2 000:lla opiskelijalla tämä uhkaava työvoimavaje saadaan täytettyä. Alalle tulijoiden sopivuus on kaikissa koulutusmuodoissa varmennettava soveltuvuustestein. Työnantajien on nyt myös herättävä tähän työvoiman lisätarpeeseen ja vaadittava koulutuksesta vastaavia toimijoita ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, joilla turvataan koulutettujen hoitajien saanti myös tulevaisuudessa.

Puheenjohtaja Paavolan mukaan jatkossa myös maahanmuuttajille on sote-alalla tarvetta, mutta silloinkin on huolehdittava siitä, että maahanmuuttajien koulutus ja kielitaito riittävät. Hoito- ja hoiva-ala on vaativaa ja vastuullista työtä ja sitä ei voi tehdä hyvin ilman riittävää koulutusta ja kielitaitoa.

SuPeriin kuuluu yli 85 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. SuPerin ammatillisille opintopäiville kokoontuu vuosittain suuri joukko hoitoalan osaajia. Tänä vuonna tapahtuma on Helsingissä.

Lisätietoa: puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085