29.11.2023

SuPerin puheenjohtaja Paavola 29.11. Kotkassa: Hoitajamitoituksen lykkääminen ei ratkaise vanhustenhuollon hoitajapulaa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa, että hyvinvointialueilla on mahdollisuus toteuttaa ratkaisuja henkilöstön saatavuuden parantamiseksi, ja että työhyvinvoinnin eteen tulee tehdä pitkäjänteistä työtä. SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ja toiminnanjohtaja Tanu Heikkinen vierailivat 29.11. Kotkassa ja tapasivat hyvinvointialueen edustajia sekä SuPerin jäseniä. 

Superilaiset Kotkan alueella ovat olleet pettyneitä hallituksen päätökseen lykätä vanhustenhuollon ympärivuorokautisen palveluasumisen 0,7:n hoitajamitoituksen voimaantuloa. Huolta on herättänyt se, millaisia vaikutuksia lykkäämisellä on arjen työhön ja alan tulevaisuuteen. Mitoituksen lykkääminen ei ratkaise vaan vaikeuttaa vanhustenhuollon hoitajapulaa, jos työoloja ei saada kuntoon. Eduskunta hyväksyi 8.11. hallituksen esityksen 0,7:n hoitajamitoituksen lykkäämisestä neljällä vuodella.

Kymenlaakson hyvinvointialueella oli jo entuudestaan palkattu asumispalveluihin lisää hoiva-avustajia ja kotiavustajia välilliseen työhön eli mm. siivoukseen ja pyykkihuoltoon, jotta hoitajat voivat keskittyä hoitotyöhön. Asumispalveluyksikössä tilanne on kuitenkin hyvin haavoittuvainen, koska lääkeluvallisia hoitajia on vuoroissa minimimäärä ja heitä on ylipäänsä vaikea rekrytoida, myös sijaisiksi. Vaarana on, että kuormittuneet lähihoitajat hakeutuvat töihin yhä enemmän muille sektoreille tai kokonaan pois alalta. Tämä siitäkin huolimatta, että Kymenlaakson hyvinvointialueella lähihoitajan palkkaus on palkkaharmonisoinnin ja järjestelyvaraerien neuvottelujen jälkeen saatu valtakunnallisesti kilpailukykyiselle tasolle.

Hyvinvointialueella on jokaisella toimialueella otettu kesällä käyttöön uusi, toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu. Sen myötä työntekijän työn ja muun elämän yhteensovittaminen ja suunnittelu on vaikeutunut. Tämä on heijastunut työhyvinvointiin, kun mahdollisuudet vaikuttaa omiin työvuoroihin ovat heikentyneet verrattuna aikaisempaan. 

Varhaiskasvatuksessa pulaa työntekijöistä

Sijaisten saaminen on ongelma Kotkan alueella myös varhaiskasvatuksessa ja iso osa sijaisista on epäpäteviä. Varhaiskasvatuksen opettajista, erityisopettajista sekä hoitajista on pulaa. Usein varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää tekee epäpätevänä lastenhoitaja ja lastenhoitajan tehtäviä taas usein alalle kouluttamaton henkilö. Varhaiskasvatuksessa tarvitaan riittävästi vakituisia koulutettuja ammattilaisia sekä varahenkilöitä, jotka tuntevat ryhmän lapset ja toimintatavat. Näin pystyttäisiin myös aidosti kohtaamaan tuen tarpeessa olevien lasten monimuotoiset haasteet heidän tilanteensa vaatimalla tavalla.

Kotkan varhaiskasvatuksessa on päätetty jatkaa määräaikaisten ohjaajien vakansseja vuoden 2024 loppuun ja haussa on yksi lastenhoitaja vakituiseksi varahenkilöksi Meripirtin päiväkotiin. Lisäksi rekrytoidaan lastentarhanopettajia ja varhaiskasvatuksenopettajia. Nämä toimet ovat oikean suuntaisia. – Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työoloista huolehtiminen on osa niin varhaiskasvatuksen kuin sosiaali- ja terveydenhuollon veto- ja pitovoimaa. Kaikkiin työhyvinvointiin vaikuttaviin asioihin työnantajien tulee panostaa pitkäjänteisesti, muistuttaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.   

SuPerin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat kiertäneet syksyn aikana Suomea ja tavanneet paikallisia aktiiveja ja jäseniä sekä hyvinvointialueiden ja työnantajien edustajia keskustellen hoitoalan ajankohtaisista asioista.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085
SuPerin Kymenlaakson hyvinvointialueen luottamusmies Petra Kaijanmäki 040 4899 435