18.7.2018

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Ikääntyneillä on oikeus ihmisarvoiseen vanhuuteen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan vanhusten arvostuksen puutteesta Suomessa. Vanhustenhoitoa ei nähdä tärkeänä, vaan sen annetaan romahtaa. Samalla ei myöskään arvosteta työtä, jota vanhustenhoidossa tehdään. Hoitajat uupuvat eettisen kuorman ja kohtuuttoman työmäärän alle. Päättäjien tulisi selkeästi myöntää, että tällä toimintatavalla vanhustenhoitoa ollaan ajamassa alas eikä siirtää vastuuta riittämättömästä hoidon laadusta hoitajien vastuulle.

Suomella on hyvä maine hyvinvointivaltiona, joka huolehtii heikoimmassa asemassa olevista. Totuus on kuitenkin toinen. Vanhusten hätä ja yksinäisyys ovat piilossa. Hoitajat, omaiset ja omaishoitajat yrittävät selvitä kaoottisessa tilanteessa, jossa vanhustenhoidosta on tullut yhteiskunnalle taakka. - Näin ei missään nimessä saisi olla, muistuttaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Yhteiskunta, joka hylkää hyvinvointivaltion rakentaneet ikääntyneet, jotka tarvitsevat hoitoa ja hoivaa, on kiittämätön. Se ottaa vastaan kaiken, minkä kansalaiset antavat ja kiittämättömyydessään hylkää tuottamattomat yksilöt. Sellainen yhteiskunta ei rakenna luottamusta ja turvallisuutta, vaan pelkoa ja turvattomuutta. - Vanhukset eivät ole yhteiskunnalle taakka, eikä kukaan saa tuntea olevansa sellainen, Paavola muistuttaa.

Vanhustenhoidon työntekijöistä suurin osa on lähi- ja perushoitajia ja SuPerin jäseniä. Työntekijöiden huoli hoidon laadusta ja omasta kuormittumisesta on vuosi vuodelta yhä suurempi. Pelkoa ja ihmetystä herättää se, ettei vanhustenhoidon huonoon tilanteeseen puututa, vaikka se on myös päättäjien tiedossa. Silloin on yhteiskunnan tietoinen valinta, että vanhukset jätetään hoitamatta.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii täyskäännöstä vanhustenhoitoa uhkaavassa tilanteessa ja valtion varojen suuntaamista ikääntyneiden hoitoon ja ihmisarvoiseen elämään.

Suomi Areena: SuPer järjestää yhdessä Suvanto ry:n ja Kansallisen senioriliiton kanssa keskustelun Tuovatko tahto ja raha turvallisuutta senioreille? Eetunaukion lavalla 18.7. klo 16-17. Keskustelijoina ovat kansanedustaja Tuula Haatainen (sd.), yrittäjä, liikemies Hjallis Harkimo, kansanedustaja Sari Raassina (kok.) ja geriatrian professori Jaakko Valvanne.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085