5.9.2016

SuPerin puheenjohtaja Paavola kikystä: Hallitus on sitoutunut turvaamaan kunta-alan työpaikat

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on allekirjoittanut tänään Kilpailukykysopimuksen. Allekirjoittamisen mahdollisti hallitukselta saatu täsmennys, jonka mukaan se sitoutuu korjaaviin toimenpiteisiin turvatakseen työpaikat, mikäli kuntatalous näyttää negatiiviselta. – Meille on erittäin tärkeää hallituksen sitoutuminen, pelkkä kuntatalouden seuraaminen ei riitä, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo. – Jäsentemme työpaikat ja samalla peruspalvelujen tuottaminen eivät saa olla uhattuina. Olemme vaatineet, että työpaikkojen on säilyttävä. Hallituksen elokuussa julkitulleet kuntataloutta koskevat leikkaussuunnitelmat olisivat vaarantaneet kuntien lakisääteisten tehtävien hoitamisen.

Valtiovarainministeriö ilmoitti tämänaamuisessa tiedotteessaan, että se sitoutuu korjaaviin toimiin, mikäli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa.http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-on-sitoutunut-kuntatalouden-tasapainottamiseen

Hallitus on tunnustanut, että väestön ikärakenteen muutos aiheuttaa toimintamenojen kasvua. SuPer on huolissaan sekä talousarviossa olevista vanhustenhoidon säästöistä että suunnitelmista pienentää minimihenkilöstömitoitusta. Kuntatyönantajat eivät saa joutua tilanteeseen, jossa taloudellisesta tilanteesta johtuen vanhukset, lapset ja muut hoitoa tarvitsevat jätetään heitteille. Hallitus ei myöskään saa mahdollistaa tilannetta, jossa työntekijöiden työolot ovat työsuojelumääräysten vastaisia. SuPer tulee alkuvuonna seuraamaan kuntatalouden kehitystä.

SuPerissa on kaikkiaan lähes 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.


Lisätietoa:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085