8.5.2013

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Oikeudenmukaisella johtamisella ja yhteistyöllä luodaan työhyvinvointia ja tuloksellisuutta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoille oikeudenmukaista johtamista sekä yhteisistä pelisäännöistä ja yhteistyöstä huolehtimista. – Näillä seikoilla on suuri merkitys koulutettujen hoitajien työhyvinvointiin ja jaksamiseen, sanoo puheenjohtaja Paavola. SuPer kysyi työhyvinvointikampanjan jäseniltakiertueen osallistujilta keinoja, joilla parannetaan työhyvinvointia sekä tuloksellisuutta.      

Lisää oikeudenmukaista johtamista
Ylivoimaisesti eniten toivottiin työpaikoille lisää oikeudenmukaista ja johdonmukaista esimiestyös-kentelyä. Vastauksista 55 % ryhmittyi tämän teeman alle. Esimies voi vaikuttaa omalla toiminnallaan henkilöstön hyvinvointiin muun muassa kuuntelemalla ja tukemalla sekä antamalla ja vastaanottamalla palautetta. Oikeudenmukainen esimies on tasapuolinen ja työskentelee avoimen ilmapiirin luomiseksi.  Esimiehen onnistuminen työssään edellyttää kuitenkin myös työntekijöiden tukea esimiehen työlle.

Työpaikoille toivottiin myös lisää koulutettua henkilökuntaa ja mahdollisuutta tarvittaessa palkata sijaisia sekä osaamisen täysimääräistä käyttöä. Avovastauksista 45 % käsitteli tätä aihepiiriä. Riittävä henkilöstömäärä nousi esiin myös SuPerin työhyvinvointiselvityksessä: työ koetaan kuormittavana ja tämä johtuu usein liian vähäisestä henkilökuntamäärästä. Töissä käydään myös sairaana, koska sijaisia ei välttämättä palkata tai saada, eikä työkaveria haluta jättää pulaan.

Yhteisiä pelisääntöjä tulee luoda ja ylläpitää 
Yhteisten pelisääntöjen luominen, ylläpitäminen ja ylipäänsä yhteen hiileen puhaltamisen merkitys nousivat vastauksissa lähes yhtä paljon esiin kuin koulutetun henkilöstön lisääminen ja sijaisten palkkaaminen. Yhteisten pelisääntöjen merkitys korostui 44 % vastauksista. Työhyvinvointi luodaan työpaikoilla yhdessä. Yhteistyössä tiedonkululla, sovituilla pelisäännöillä ja niiden noudattamisella on huomattava merkitys. Tiedonkulkua työpaikoilla on parannettava ja oikeudenmukaista ja rakentavaa palautettava voitava antaa ja saada. Työpaikkakiusaamisessa tulisi olla nollalinja. 

Lisäksi osallistujien vastauksissa nousivat esiin seuraavat osa-alueet: ergonominen ja autonominen työvuorosuunnittelu, työturvallisuus ja ergonomia, mahdollisuus osallistua lisäkoulutukseen sekä oman osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen.

SuPerin Kimpassa on kivempaa -työhyvinvointikampanja käynnistyi kesäkuussa 2012. Kampanjalla nostettiin esiin työhyvinvointiin liittyviä teemoja ja korostettiin yhdessä tekemisen merkitystä. Jäseniltakiertueella 17 paikkakunnalla tavattiin satoja superilaisia. Lähes 700 osallistujaa vastasi kysymykseen ”Millä konkreettisilla keinoilla parannetaan mielestäsi sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta?"

SuPeriin kuuluu yli 84 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085