9.11.2016

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Pienipalkkaiset naiset eivät saa joutua sote-uudistuksen maksajiksi

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on jättänyt lausuntonsa sote- ja maakuntauudistuksesta. Uudistus kurittaa rankasti naisvaltaisia hoiva- ja hoitoaloja. Maakunta- ja sotelait yhdistettynä laajaan vaalinnanvapauteen tulevat lisäämään työttömiä sote-sektorilla ja heikentämään palvelutasoa nykyisestä. Yksityisellä sektorilla työsuhteiden ehdot ovat julkista sektoria heikommat. Tämä tulee vähentämään kotimaista kysyntää ja lisäämään vuokra-asuntojen tarvetta ja valtion asumistukimenoja. SuPerin mukaan lakiesityksen käsittely on pysäytettävä eduskunnassa odottamaan lopullisia lakiesityksiä valinnanvapauden toteuttamisesta.

Väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä palvelujen yhdenvertaisuutta ei tulla saavuttamaan, sillä palveluketjujen saumaton integraatio perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja muun sosiaalihuollon välillä jää toteutumatta. Pirstaleinen tuottajakenttä ei myöskään mahdollista toimivien tietojärjestelmien rakentamista.

Sote-uudistuksen yksi suuri epäkohta on palvelujen yhtiöittäminen. Maamme johtavat oikeusoppineet totesivat jo keväällä, että hallituksen esittämät perustelut yhtiöittämiselle ovat virheelliset. EU:n kilpailulainsäädäntö edellyttää yhtiöittämistä vain silloin, kun kilpaillaan vapailla markkinoilla. Jos sote-palvelujen tuotanto pidetään pääosin julkisella sektorilla, yhtiöittämistä ei tarvita. Julkista palvelutuotantoa voidaan täydentää ostamalla palveluja yksityisiltä toimijoilta, kuten nykyisinkin tehdään.

Yksityisten yritysten voimakas lisääminen vähentää työntekijöiden määrää, heikentää työntekijöiden asemaa ja siirtää suuren osan sote-palveluihin ohjattavista varoista yritysten markkinointikustannuksiin sekä näiden yritysten osakkeenomistajille meneviin voittoihin. Suuri osa voitoista tulee siirtymään myös ulkomaisille pääomasijoittajille.

- Sote-uudistus on ideologinen valinta. Tällä uudistuksella siirretään miljardeja euroja suomalaisia veroeuroja maamme rajojen ulkopuolelle joka ikinen vuosi, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola varoittaa.

Sote-uudistukselle asetetut tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa muodostamalla maahan 18 maakunnan sijaan viisi suurta omalla verotusoikeudella olevaa sote-aluetta, jotka voivat tarvittaessa ottaa vastuun myös maakunnille kaavailluista tehtävistä. Demokratian toteutumisen kannalta paras toimintamalli olisi kunnille tuttu kuntayhtymä ja sen tuottamia palveluita täydentäisivät yritykset ja kolmas sektori.

Sote-uudistuksen tekeminen on SuPerin mukaan välttämätöntä, mutta ei siten kuin hallitus ja virkamiehet ovat asiaa linjanneet. SuPer haluaa turvata hoito- ja hoiva-alan työpaikat sekä hyvät peruspalvelut kansalaisille. Palvelutuotannon pitäminen mahdollisimman suurina kokonaisuuksina ja julkisen sektorin tuottamana, antaa parhaat edellytykset toteuttaa sote-uudistus ja saavuttaa tarvittavat säästöt.

SuPerissa on lähes 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085