9.11.2015

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Sosiaalipalveluja kehitettävä tasavertaisesti terveydenhuoltopalvelujen kanssa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa, että sote-uudistus ei saa painottua terveydenhuoltopalveluihin, vaan myös sosiaalipalvelujen kehittämisen on oltava yhtä vahvasti mukana. Uudistuksen onnistumisen kannalta on keskeistä kuinka onnistutaan peruspalvelujen turvaamisessa. Paavola pitää tärkeänä, että myös uudistuksen jälkeen palvelut tuottaa pääasiassa julkinen sektori ja yksityinen sekä kolmas sektori täydentävät sitä. Laatu- ja kustannusvertailujen on oltava avoimia ja valvonnan aukotonta.

Sote-uudistuksen päätavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja tasalaatuiset sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut kaikille kansalaisille. –15 sote-aluetta sekä 18 itsehallintoaluetta vaikuttaa melkoiselta sote-sopalta, Paavola sanoo. SuPer on kannattanut viiden alueen mallia ja on pitänyt sitä rahoituksen turvaamisen kannalta parhaana vaihtoehtona. – On tietysti hyvä, että vastuullisten toimijoiden määrää saadaan karsittua nykyisestä. Se on askel oikeaan suuntaan, mutta ei vielä ratkaise ongelmia. Uudistuksissa mennään edelleen rakenteet edellä ja päätöksiin vaikuttavat liikaa poliittiset valtasuhteet. 

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on integroida sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi ja päästä eroon sosiaalipalvelujen pirstaleisuudesta. Myös perusterveydenhoidon saatavuus on turvattava. Erikoissairaanhoito ei ole ollut suurin ongelma.

Koulutettu hoitohenkilökunta avainasemassa palvelujen turvaamisessa

Sote-palvelujen tarve kasvaa väestön ikääntymisen johdosta, samoin myös koulutetun hoitohenkilökunnan tarve. Rakenteellisilla muutoksilla haetaan myös huomattavia säästöjä. On tärkeää, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi eikä säästöjä haeta vähentämällä henkilöstöä. Sote-palvelujen tuottamisessa koulutetut lähi- ja perushoitajat ovat avainasemassa.
 

SuPeriin kuuluu lähes 90 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoa:
puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085