20.3.2014

Tiedote: Sote-uudistus ei saa polkea kuntalaisten perusoikeuksia

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan kuntien säästötoimista, jotka uhkaavat peruspalvelujen tuottamista. Sote-uudistusta tehtäessä on muistettava, että valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ei saa heikentää kuntien tilannetta entisestään. Kuntasektorin yt-neuvottelut, henkilöstölomautukset ja muut säästötoimet uhkaavat jo heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten perusoikeuksia. Ihmiset, jotka ovat hoivan ja hoidon tarpeessa, eivät nyt saa tarvitsemiaan palveluja. Vanhuspalvelulain tavoitteet uhkaavat siten jäädä toteutumatta.

Kuntien säästölistoilla on jopa suunnitelmia luopua ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä. Osa kunnista suunnittelee esimerkiksi karsimista vanhusten ja erityisryhmien toimintakykyä tukevista palveluista tai luopumista vanhusten kuntouttavasta päivätoiminnasta.  Jos ennaltaehkäisevistä toimista luovutaan, joudutaan turvautumaan kalliimpiin palveluihin.

– Ennaltaehkäisevä toiminta on Suomen pelastus väestön ikääntyessä, Paavola muistuttaa.

Kuntien velvoitteita tulisi tarkastella uudelleen, niin että kuntalaisten perusoikeudet saadaan täytettyä.  Valtiovalta ei saa kurjistaa nykyistä enempää kuntien taloutta. Ihmisoikeuksia ei saa loukata edes rahapulan vuoksi.

Lähi- ja perushoitajat ovat vastuuntuntoisia, keskeisiä kuntien peruspalvelujen tuottajia. Jo nyt henkilöstömitoitukset ovat riittämättömät ja monin paikoin on kielto palkata sijaisia. Lomautuksilla ym. säästötoimilla koetellaan työntekijöiden jaksamista, etiikkaa sekä asiakas- ja työturvallisuutta.

Useimmat kuntien tehtävät on määritelty lainsäädännössä, asetuksissa ja sitovilla ohjeilla. Kuntien tehtävänä on turvata ihmisarvoinen elämä sairaille, vanhuksille, vammaisille nuorille ja lapsille. He eivät pysty itse puolustamaan etujaan ja siksi lainsäätäjä on halunnut ottaa heidät erityiseen suojelukseensa.

Hoivasektorin henkilöstömäärät ovat palvelutarpeisiin nähden monissa kunnissa jo niin matalat, että peruspalvelujen turvaaminen ilman lisäsäästöjäkin on vaikeaa. Mikäli säästösyistä tätä tasoa vielä lasketaan, eivät kunnat silloin enää täytä tärkeintä perustehtäväänsä.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085