20.2.2019

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Soveltuvuuskokeille on turvattava rahoitus

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen soveltuvuuskokeiden paluuseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti palauttaa karsivan pääsy- tai soveltuvuuskokeen käyttämisen lähihoitajakoulutuksen opiskelijavalinnoissa. − Päätös on hyvä, mutta se ei ole riittävä, Paavola sanoo. − Soveltuvuuskokeen käyttöä ei saa jättää oppilaitosten harkinnan varaan, vaan sen on oltava pakollista kaikille koulutuksen järjestäjille. Kokeiden käyttöönotolle on myös varmistettava rahoitus.

Pakollisten soveltuvuuskokeiden käyttöönottoa hidastaa oppilaitoksille siitä aiheutuvat kustannukset. Kustannukset tulee selvittää ja koulutuksen järjestäjille on varattava korvamerkitty raha asetuksen toimeenpanon varmistamiseksi. Uudistuksella ei tule olemaan toivottua vaikutusta, mikäli koulutuksen järjestäjille ei varata valtion budjetista määrärahaa kokeiden järjestämiseen. Laadukkaat ja hyvin toteutetut kokeet tarvitsevat rahoituksen, joka palautuu yhteiskunnalle takaisin onnistuneina opiskelijavalintoina ja turvallisuutena.

Jatkossa asetusmuutos mahdollistaa sen, että mikäli hakija saa koulutuksen järjestäjän järjestämässä pääsy- tai soveltuvuuskokeessa nolla pistettä, koulutuksen järjestäjä voi jättää hänet valitsematta koulutukseen. Oppilaitoksilla tulee olla mahdollisuus jättää valitsematta koulutukseen ne, jotka ovat selkeästi soveltumattomia vastaamaan esimerkiksi lasten ja vanhusten terveydestä tai turvallisuudesta. SuPer on vaatinut ja vaatii edelleen asetuksen tiukentamista niin, että nolla valintapistettä saanutta ei voida valita koulutukseen ja se sitoisi myös muita kaikkia muita saman alan koulutuksen järjestäjiä.

Pääosa lähihoitajakoulutukseen hakevista on alalle soveltuvia, motivoituneita ja erittäin hyviä tulevia hoitajia. Sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalalle ohjataan kuitenkin myös opiskelijoita, jotka eivät ole näille aloille soveltuvia. Lasten, vanhusten ja muiden heikommassa asemassa olevien kanssa työskennellessä turvallisuus on kaikkein tärkein asia ja se on taattava aina, joka tilanteessa.

Osa alalle soveltumattomista opiskelijoista ei ole kiinnostunut alasta eikä tule koskaan työllistymään sinne. Tämä näkyy myös tutkinnon keskeyttäneiden määrässä. SuPer on vaatinut, että koulutuksen järjestäjä velvoitetaan ohjaamaan yhteishaussa valitsematta jäänyt hakija muuhun soveltuvaan tutkintoon, koulutukseen tai tarkoituksen mukaisen palvelun piiriin.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

 

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085