7.11.2018

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Suomen on pidettävä kiinni korkeatasoisesta ammatillisesta osaamisesta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola korostaa vahvan ammatillisen osaamisen merkitystä. Korkeatasoinen osaaminen on edellytys Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden sekä yksilön työllistymisen, työhyvinvoinnin ja toimeentulon kannalta. Euroopan ammattitaitoviikolla 5.-9.11. nostetaan esiin ammatillista osaamista ja sen merkitystä muuttuvassa maailmassa.

Yhä useampi nuori ja uuteen ammattiin vaihtava aikuinenkin ohjataan lähihoitajakoulutukseen, koska työvoiman tarve sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla kasvaa. Samaan aikaan työelämä on muuttunut entistä vaativammaksi. Henkilöstömitoituksia on heikennetty työpaikoilla ja ylitöitä tehdään paljon.

Ammatillisessa koulutuksessa on lisätty työpaikalla oppimisen osuutta. Se asettaa entistä korkeampia vaatimuksia työpaikalla annettavalle ohjaukselle ja opetukselle sekä työpaikkaohjaajan ammattitaidon ajan tasalla pitämiselle. Opiskelijan ohjaukseen ja arviointiin on osoitettava riittävästi aikaa.  Lähiopetuksen määrän vähentymisen myötä myös opiskelijan haasteet oppimiselle kasvavat.

Lähihoitajat työskentelevät laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan tehtävissä. Ammattiryhmä on merkittävässä asemassa kaikenikäisten kansalaisten terveyden, hyvinvoinnin, kehityksen ja turvallisuuden edistämisessä. Työssä noudatetaan alan arvoperustaa ja ammattietiikkaa. Työskentely on vaativaa, vastuullista ja itsenäistä, ja sitä tehdään moniammatillisissa työryhmissä.  Lähihoitaja on vastuussa haavoittuvassa asemassa tai kriittisessä tilanteessa olevien ihmisten terveydestä, turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja jopa hengestä. Ammattitaito on siksi pidettävä korkeana ja koulutus laadukkaana. Siksi karsivien soveltuvuuskokeiden palauttaminen on ensi arvoisen tärkeää.

Lähihoitajat ovat avainasemassa myös kansantaloudellisesta näkökulmasta. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla tehdään ennaltaehkäisevää työtä. Syrjinnän, mielenterveysongelmien, sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy on taloudellisempaa kuin jo syntyneiden ongelmien korjaaminen. Lähihoitaja tekee työtä lähellä ihmistä ja on siksi keskeinen tekijä ongelmien varhaisessa tunnistamisessa sekä tuki- ja hoitotoimenpiteiden ajoituksessa ja toteutuksessa.

Opetusmenetelmiä voidaan kehittää ja työn prosesseja kehittää, mutta ei loputtomiin. Pitkälle kehittynytkään teknologia ei voi korvata ihmisten välistä vuorovaikutusta oppimisen välineenä. Lähihoitajan koulutuksessa tarvitaan aina ihmisten välistä vuoropuhelua ja ihmisten kohtaamista kasvotusten. Sekä itse hoitotyö että opiskelijan kehittyminen ammattitaitoiseksi lähihoitajaksi vaativat aikaa, kiinnostusta, motivaatiota ja vuorovaikutusta.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085