25.10.2013

SuPerin puheenjohtaja Paavola tyytyväinen kunta-alan neuvottelutuloksen saavuttamiseen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen kunta-alalla saavutettuun neuvottelutulokseen.– Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa keskitetyn ratkaisun aikaansaaminen osoittaa molemmilta osapuolilta vastuullisuutta, puheenjohtaja Paavola toteaa.

Nyt saavutettu neuvottelutulos koskee työmarkkinakeskusjärjestöjen Työllisyys- ja kasvusopimuksen soveltamista kunta-alalla. Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on 1.3.2014–31.1.2017.

Sopimuskausi jakaantuu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen on 1.3.2014–31.12.2015 (22 kk). Ensimmäisen kauden yleiskorotus maksetaan 1.7.2014 lukien. Korotus nostaa tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 20 eurolla. Sopimuskauden toinen jakso on 1.1.2016–31.1.2017 (13 kk). Palkantarkistus tehdään 1.7.2015 lukien ja korotuksen suuruus on 0,40 prosenttia. Korotuksen keskitetystä käytöstä käydään erilliset neuvottelut 31.5.2014 mennessä.

Vuosilomamääräysten muutosten aiheuttama kustannusvaikutus on 0,1 prosenttiyksikköä ja tämä vähennetään 1.7.2015 tehtävästi 0,40 prosentin korotuksesta. Muutoksia ovat mm. vuosiloman sairausajan karenssin poistuminen sekä vuosilomapalkkaa koskeva muutos tilanteessa, jossa työntekijän säännöllinen työaika ja myös palkanmaksu muuttuu kesken lomanmääräytymisvuoden.

SuPerille tärkeää jaksotyöaikaa kehitetään edelleen ja sopimusosapuolet neuvottelevat uudet jaksotyöaikaa koskevat määräykset. Neuvottelut uusista jaksotyömääräyksistä alkavat aikaisintaan 1.11.2013.

Neuvottelujen keskeinen keskustelunaihe olivat kuntien paikalliset säästösopimukset. Kuntien taloudellisen tilanteen vakavuudesta huolimatta SuPer ei ollut halukas tekemään paikallisia säästösopimuksia, koska ne eivät ole kestävä ratkaisu kuntasektorin taloudellisiin haasteisiin.

SuPerin hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen kokouksessaan 24.10.


Kuntasopimusten neuvotteluosapuolet ovat Kuntatyönantajat KT sekä palkansaajia edustavat pääsopijajärjestöt Kunta-alan unioni, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Tekniikka ja Terveys KTN sekä Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ.

SuPeriin kuuluu yli 84 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. 


Lisätietoja:
puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085
edunvalvontayksikön johtaja Anne Sainila-Vaarno, 050 310 1492