10.6.2015

SuPerin puheenjohtaja Paavola Vain kaksi kättä -tapahtumassa: Kaikilla on oikeus turvalliseen lapsuuteen

SuPer on mukana Vain kaksi kättä -tapahtumissa keskiviikkona 10. kesäkuuta.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on mukana Vain kaksi kättä -tapahtumissa keskiviikkona 10. kesäkuuta. Uuden varhaiskasvatuslain yhtenä keskeisenä tavoitteena oli turvata laadukas varhaiskasvatus määrittelemällä ryhmäkokokatto. Hallitusohjelmassa päätettiin kuitenkin lisätä lapsia päiväkotien lapsiryhmiin. - SuPerin selvityksen (2013) mukaan 95 prosenttia  lastenhoitotyötä tekevistä on sitä mieltä, että tarvitaan nykyistä pienemmät lapsiryhmät. Jo nyt on vaikea huomioida lapsia yksilöllisesti, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kertoo. Vain kaksi kättä -tapahtumat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa ovat hätähuuto lasten puolesta.
 
Uudessa varhaiskasvatuslaissa kolme vuotta täyttäneiden ryhmän maksimikooksi määriteltiin 21 kokopäivähoidossa olevaa lasta. Kasvattajien ja lasten suhdeluvun piti pysyä samana kuin aiemmin eli 7 lasta yhdellä vähintään toisen asteen alan tutkinnon suorittaneella. Uusi hallitusohjelma nostaa lasten ja kasvattajien suhdelukua kolme vuotta täyttäneiden osalta siten, että jatkossa yhdellä koulutetulla ammattilaisella saa olla 8 kokopäivähoidossa olevaa lasta vastuullaan. Uusi varhaiskasvatuslaki määrittelee 1.8.2015 alkaen, että lapsiryhmät muodostetaan maksimissaan kolmen koulutetun kasvattajan ympärille. Jatkossa kolme vuotta täyttäneiden ryhmässä voi siis entisen 21 lapsen sijaan olla 24 lasta. Tästä seuraa varhaiskasvatuksen laadun heikkeneminen. Suomen jo ennestään haasteellisessa tilanteessa olevaa varhaiskasvatusta taannutetaan voimakkaasti.
 
Päiväkodeissa ollaan jo nyt äärirajoilla. Lapsiryhmät ovat suuria eikä sijaisia välttämättä saada esimerkiksi henkilökunnan sairastaessa. Suuret lapsiryhmät lisäävät lasten sairastumista ja sen myötä vanhempien työstä poissaoloja.
 
Hallitusohjelmassa ei mainita varhaiskasvatusta eikä myöskään hallitusneuvottelujen työryhmien laatimissa tausta-aineistoissa. Sen sijaan varhaiskasvatus on vahvasti mainittuna hallituksen ns. leikkauslistalla.
  
Hallitusohjelman peruslinjauksia ovat työllisyysasteen nostaminen, lasten ja perheiden hyvinvointi sekä tasa-arvo. Näiden tavoitteiden toteuttamisessa laadukkaat varhaiskasvatus-palvelut ovat keskeisessä asemassa.
 
SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. SuPerin jäsenet työskentelevät varhaiskasvatuksessa lähihoitajina, päivähoitajina, lastenohjaajina ja lastenhoitajina.

 
Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085