21.6.2017

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Valvonnan resursseja on lisättävä sote-sektorilla

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii, että sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä perustettavan Valtion lupa- ja valvontaviraston (työnimi LUOVA) resurssit on mitoitettava niin, että potilas- tai asiakasturvallisuus ei saa vaarantua missään tilanteessa. Riittävät valvontaresurssit sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatehtävissä ennaltaehkäisevät tehokkaasti alan epäkohtia. Tehokas ja toimiva tarkastuksiin perustuva valvonta on välttämätön osa valvontaa ja sen resursseja on lisättävä nykytasosta. SuPer on antanut lausunnon Valtion lupa- ja valvontavirastosta annettuun lakiesitykseen.

Sote-sektorilla on huomioitava erityisesti omavalvonnan läpinäkyvyys. Läpinäkyvyyttä lisää palvelutuottajien rekisteri, missä näkyy omavalvontasuunnitelmat ja palveluntuottajiin kohdistunut valvonta. Lupa- ja valvontaviraston resurssit ja painopisteet on mitoitettava vastaamaan todellisia valvonnan haasteita. Sosiaali- ja terveydenhuollossa pirstaloituva palvelutuottajakenttä haastaa valvontaa nykyistä enemmän. Maakuntien sekä lupa- ja valvontaviraston valvonta vaatii nykyistä suuremmat resurssit ja tosiasiallisen valvonnan sekä riittävän tehokkaat pakkokeinot puuttua epäkohtiin.

Valtion lupa- ja valvontaviraston ohjaus ongelmallinen VM:n kaksoisroolin vuoksi

Valtiovarainministeriö antaa rahoituksen valvontatoimintaan ja toimii samalla lupa- ja valvontaviraston toiminnan valvojana. ”Pukki toimii näin kaalimaan vartijana”. Ministeriön keskeinen rooli lupa- ja valvontaviraston toiminnassa vaarantaa tarkastustoiminnan luotettavuuden. VM vastaa myös tulevien maakuntien rahoituksesta. VM:n ja maakuntien rooli sekä palveluiden rahoittajana ja valvojana on huono. Voiko VM:n tiukassa valvonnassa ja ohjauksessa oleva valvontavirasto puuttua esim. palveluntuottajien toiminnassa epäkohtiin, jotka johtuvat alimitoitetuista resursseista? Yleinen taloustilanne ohjaa laatua liian voimakkaasti tässä järjestelmässä.

Valvontakäytäntö samanlaiseksi koko maahan

Koko maahan on saatava yhtenäiset valvontakäytännöt. Tämä asettaa haasteita, mikäli valvontaorganisaatio hajautuu moniin ja liian vähäisillä resursseilla varustettuihin valvontayksiköihin.

 

SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

 

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085