5.10.2017

SuPerin puheenjohtaja Paavola Vanhustenviikolla: Ikäihmisten liikkumiskyky on turvattava

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan hallituksen kärkitavoite iäkkäiden omatoimisuuden lisäämiseksi on hyvä. SuPerin mukaan omatoimisuutta on lisättävä turvaamalla ikäihmisten arjen liikkumiskyky. Kotihoidon työntekijöille on annettava riittävästi aikaa asiakkaiden liikkumiskyvyn aktivoimiseksi. – Tuetun arkiliikunnan lisääminen on ensiarvoisen tärkeää ikäihmisen toimintakyvylle ja itsetunnolle, puheenjohtaja Paavola sanoo.

Asiakkaiden omatoimisuuden tukemisella on mahdollista saada merkittäviä kustannussäästöjä tulevina vuosina. Vuoteeseen hoidettavasta asiakkaasta aiheutuvat kustannukset ovat aina suuremmat kuin liikkumiskykyisestä aiheutuvat. Elämänlaadun paranemisen lisäksi myös yhteiskunnalle aiheutuu säästöjä ikäihmisen omatoimisuuden lisäämisestä.

Kotihoidossa palvelua tarvitsevien ikäihmisten määrä on viime vuosina voimakkaasti kohonnut, mutta työntekijöiden määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa. Jos työntekijöille ei anneta realistisia toimintaedellytyksiä hyvän hoidon tarjoamiseen, aiotut säästöt muuttuvat lisäkustannuksiksi. Tällöin kalliimpien korvaavien hoitojen määrä sekä henkilöstön sairauspoissaolot kasvavat.

– Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, jota liikkumiskyvyn turvaaminen mitä suurimmassa määrin on, Paavola muistuttaa. – Kotihoidossa työskentelevät hoitajat voivat tukea asiakkaan omatoimisuutta arjessa, jos siihen annetaan riittävästi aikaa. Yksittäinen jumppatunti ei korvaa arkiliikuntaa eikä ole sama asia ikäihmisen itsetunnon kohenemisen kannalta. 

Kustannussäästöjä tärkeämpää on hyvä elämänlaatu, johon kaikilla kansalaisilla on oikeus. Ihmisen liikkumiskyky häviää nopeasti, jos sitä ei pääse käyttämään. Hoitajan näkökulmasta on turhauttavaa, kun hän tietää, että asiakas saataisiin kuntoutettua pienelläkin lisähenkilöstömäärällä ja kuitenkin hänet joudutaan hoitamaan vuodepotilaana. Muun muassa tällaisten tilanteiden vuoksi osa hoitohenkilöstöstä vaihtaa alaa. Työstä aiheutuva eettinen kuorma on kestämätön.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085